Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Beleidscommissie verkiezingen 2025 geïnstalleerd

Directeur Nasier Eskak van BiZa, tevens voorzitter van het Managementteam Verkiezingen, gaf aan dat de commissie twee belangrijke uitdagingen heeft namelijk, het organiseren van succesvolle verkiezingen en het consolideren van de goede reputatie van Suriname bij het organiseren van transparante verkiezingen met de democratische principes hoog in het vaandel. Het organiseren van de algemene, vrije en geheime verkiezingen, is volgens Eskak, niet alleen een taak van BiZa, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de totale overheid.

Minister Somohardjo weet dat een goede en strakke tijdsplanning de ingrediënten zijn voor een succesvolle verkiezingsorganisatie, met daarin meegenomen de noodzakelijke institutionele structuren. Het stroomlijnen en voortdurend monitoren van dit proces is daarom heel belangrijk middels open en eerlijke communicatie en verplichte overlegmomenten van alle verantwoordelijken. “Vandaar dat er voor de organisatie van de verkiezingen een gangbare structuur gecreëerd is,” onderstreepte de bewindsman. Onderdeel hiervan is de Beleidscommissie Verkiezingen 2025 en de Onderraad Verkiezingen.

De voorbereidingen naar de verkiezingen van 2025, zijn volgens de BiZa minister, vroegtijdig gestart, om zaken anders en beter aan te pakken. Hierbij zijn de verschillende aanbevelingen van de stakeholders van harte genomen. “Er is geen enkel ander reden om vroeg te beginnen met de voorbereidingen,” verzekerde minister Somohardjo. De Covid -19 pandemie heeft toch een zekere invloed gehad op de verkiezingen van 2020. De les die hieruit wordt geleerd is, dat het ministerie aan riskmanagement moet doen om tijdig op calamiteiten in te kunnen spelen. “ Een grote verantwoording rust op uw schouders, om de geloofwaardigheid van ons land, Suriname hoog te houden, als het gaat om de organisatie van goede verkiezingen. Ik verwacht, dat u in eenheid en goede onderlinge verstandhouding uw bijdrage zult leveren,” boezemde Somohardjo de Beleidscommissie Verkiezingen 2025 moed in.

Deze Beleidscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het Kabinet van de President, het Kabinet van de Vicepresident en departementsdirecteuren van de ministeries die uit hoofde van hun verantwoordelijkheid en of formele taakstelling functioneel betrokken zullen zijn bij de komende verkiezingen. Het gaat in deze om de ministeries van Binnenlandse Zaken, Regionale Ontwikkeling en Sport, Justitie en Politie, Financiën en Planning, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Defensie, Buitenlandse Zaken International Business & Internationale Samenwerking, Openbare Werken en Volksgezondheid. Daarnaast hebben ook onafhankelijke vakdeskundigen zitting in deze Beleidscommissie.

Beleidscommissie Verkiezingen 2025:

1. Eskak Nazier, voorzitter – directeur Biza

2. Ravin Jiawan, vertegenwoordiger van het Kabinet van de President

3. Stanley R. Betterson, vertegenwoordiger van het Kabinet van de Vicepresident

4. Earl Tokarijo, algemeen Secretariaat Verkiezingen, Biza

5. Anastatia Kanape-Pokie, directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, Biza

6. Mavrick Boejoekoe, directeur Regionale Ontwikkeling en Sport

7. Dharmradj Parohi, directeur Financiën en Planning

8. Natasia Bennanon, directeur Administratief en Technische Beheer van het MinOWC

9. Sherif Abdoelrahman, directeur Defensie

10. Luziano Truideman, directeur Buitenlandse Zaken, Internationale Business & Internationale Samenwerking

11. Inder Gangabisoensingh, vertegenwoordiger van Openbare Werken

12. Rakesh Gajadhar Sukul, directeur Volksgezondheid

13. Patrick Campagne, directeur Operationele Diensten Justitie en Politie

14. Rihanto Hardjopawiro, secretaris Hoofd Algemeen Secretariaat Verkiezingen, Biza

Verkiezingsdeskundigen:

1. Adjaykoemar Moensi, directeur van het Kabinet van de President

2. Lothar Boksteen, gewezen voorzitter Centraal Hoofd Stembureau

3. Raymond Landburg, gewezen districtscommissaris

4. Saima Cabenda, adviseur van minister Biza

5. Joan Sanamin-Tajib, onderdirecteur Financieel Beheer Directoraat Biza

Administratieve ondersteuners:

1. Farsia Habieb, adviseur in Algemene Dienst Biza

2. Amardip Jaharia, beleidsadviseur Biza

#minbiza #asv #verkiezingen2025

Minister Somohardjo : ‘ een goed begin is het halve werk, geen andere reden vroege start voorbereiding verkiezing ‘ Vroege verkiezingen voorbereidingen niet om uitspraken Sharman.

Bron: Apintie Suriname “in de branding”