Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ presenteert methoden en technieken om armoede in ons land bij de hoorns te vatten

Het kunnen meten van de armoede in ons land is nu een feit. Hiertoe heeft het Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) methoden en technieken laten ontwikkelen gericht op Surinaamse omstandigheden, door de Interdepartementale Multidisciplinaire Werkgroep Armoedegrensbepaling die wordt aangestuurd door het ministere. Door de ontwikkelde meettechnieken, kan nu inzicht worden verkregen in de werkelijke omvang en ernst van de armoede in ons land. Tegelijkertijd zal de overheid in staat zijn om minderdraagkrachtigen tegemoet te komen met gepaste steun. De launch van het rapport in boekvorm waarin de methoden en technieken zijn vervat heeft op vrijdag 5 mei 2023 plaatsgevonden in het IGSR-gebouw. Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft de publicatie van het boekwerk gefinancierd.

De methoden en technieken werden gepresenteerd door de wetenschappers Rosita Woodley-Sobhie en Anjali de Abreu- Kisoensingh die beide leden zijn van de werkgroep Armoedegrensbepaling. Uit de presentatie is gebleken dat bij het ontwikkelen van een nationaal raamwerk voor het benaderen en meten van de armoede in ons land, de wetenschappers gebruik hebben gemaakt van beproefde internationale armoedebenaderingen. Zo hebben zij calculatietechnieken en procedures toegepast op beschikbare onderzoeksdata over de leefomstandigheden van Surinamers vanaf 2012 om tot bevindingen te komen over de armoede in ons land. Uit de presentatie is gebleken dat onder andere de volgende onderzoeksdata in beschouwing zijn genomen: het Huishoudbudgetonderzoek 2013/2014 van het Algemeen Bureau van de Statistiek, het Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) van 2018, en de Census uitgevoerd in 2012. Op basis hiervan zijn zij tot bevindingen gekomen over de omvang en de ernst van de armoede in ons land. Deze bevindingen zijn terug te vinden in het rapport dat op de website van het ministerie is te vinden.

Link: https://gov.sr/wp-content/uploads/2023/05/STATISTIEK-ARMOEDE-FINAL-DRUK-230423.pdf

Door de veelzijdigheid van het armoedevraagstuk in ons land, hebben de twee wetenschappers gekozen voor een tweeledige benadering. Zij noemden zowel de Inkomens-/ Basic Needs benadering als de multidimensionele benadering. Bij de Inkomens- en Basic Needs benadering wordt het inkomen gemeten om vast te stellen of het voldoende is om een vooraf bepaald basispakket van goederen en diensten te dekken, terwijl bij de multidimensionele benadering ook educatie, gezondheid en sociale participatie dienen te worden gemeten om vast te stellen als de persoon arm is. De multidimensionele benadering geeft volgens de deskundigen een meer realistische weerspiegeling van de omvang en aard van de armoede. 

Minister Steven Mac Andrew bedankte bij deze gelegenheid de Werkgroep Armoedegrensbepaling voor de ontwikkelde methoden en technieken die volgens hem een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het bestrijden van armoede in ons land. Met deze resultaten zal de overheid volgens hem beter in staat zijn om armoede in Suriname te meten en te identificeren, wat dringend noodzakelijk is, omdat je anders moet uitgaan van natte vingerwerk. De overheid zal nu gericht kunnen bepalen welke personen en gezinnen in aanmerking kunnen komen voor sociale ondersteuning en begeleiding. Hij zal ervoor zorgen dat de ontwikkelde methoden en technieken ook hun ingang vinden bij de andere actoren zoals de vakbeweging, het bedrijfsleven en ngo’s, waardoor gezamenlijk de strijd kan worden aangegaan tegen armoede in ons land. De werkgroep Armoedegrensbepaling is volgens hem niet meer weg te denken in de strijd tegen armoede in ons land. Tegen deze achtergrond heeft de regering volgens hem de zittingsperiode van de werkgroep verlengd tot 2024. Gezien het belang van deze werkgroep is bij hem het idee nu gaan leven om deze werkgroep te transformeren naar een vastere en permanente structuur, waardoor onderzoek tegen armoede, systematisch en structureel kan plaatsvinden.

De voorzitter van de werkgroep Armoedegrensbepaling, Shoblina Chotkan- Somai, heeft deze gelegenheid aangegrepen om de verrichtingen van de werkgroep de revue te passeren. Zo noemde ze onder andere: het definiëren van armoede en overige relevante begrippen die betrekking hebben op de Surinaamse situatie en karakteristieken, waarna deze konden worden toegepast in het onderzoek. Voorts het adviseren van de regering bij het vaststellen van de armoedegrenzen in december 2021 en december 2022, waardoor de overheid een houvast had om sociaal beleid te ontwikkelen. Nu de werkgroep naast de methoden en technieken ook de armoedesituatie op basis van verschillende kenmerken en een roadmap heeft gepresenteerd aan de overheid ter aanpak van armoede in ons land, hoopt zij spoedig op gerichte en gepaste beleidsmaatregelen vanuit de regering. 

Paramaribo, 8 mei 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Presentatie van het Rapport “Methoden en technieken ter vaststelling en bestrijding van armoede in Suriname. Vlnr: Minister Steven Mac Andrew (AWJ), minister Uraiqit Ramsaran (SoZaVo), Steven Alfaisi (vertegenwoordiger van Staatsolie/donor), voorzitter van de werkgroep Armoedegrensbepaling, Shoblina Chotkan-Somai.