Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de Vice President

Armoedebestrijding deels afgewerkt in 2023

De eerste Raad van Ministersvergadering (RVM) voor het begrotingsjaar 2024, is gehouden op woensdag 10 januari 2024. Vice President (VP) Ronnie Brunswijk heeft een globale terugblik gedaan over de verworvenheden na noeste arbeid en inzet van de ministers. Vooral het onderwerp armoedebestrijding stond in het jaar 2023 hoog op de agenda van regering Santokhi-Brunswijk.

Het project schoolvoeding en schoolbrood, project ten behoeve van leerlingen van de scholen in onder andere de districten Sipaliwini en Marowijne, is een voorbeeld van het sociaalbeleid dat meer gestalte kreeg. Ook is er met voortvarendheid gewerkt aan de landelijke distributie van voedselpakketten aan huishoudens, bejaardentehuizen en opvanginstellingen. Voor de kwetsbare groepen in geheel Suriname, zoals jongeren, voortijdige schoolverlaters, schoolgaande tienermoeders, mensen met een beperking en werklozen, zijn er ook een aantal (vak)trainingen en opleidingen ter beschikking gesteld. Deze groepen hebben dan betere kansen op de arbeidsmarkt.

Om de armoede verder te bestrijden zijn in verschillende ORAG-vergaderingen goedkeuringen verleend voor aanschaf van diverse elektrische lijnmaterialen ten behoeve van het reviseren en uitbreiden van het distributienet voor diverse dorpen in met name het district Sipaliwini.