Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Afhalen E-ID kaart volgens specifieke procedure

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) en het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), verduidelijken dat het afhaalproces van een E-ID kaart een specifieke procedure kent. Bij het afhalen worden o.a. de vingerafdrukken van de burger afgenomen en dient die ook zijn eigen viercijferige pincode in te toetsen. Dit proces duurt gemiddeld vijf tot zeven minuten per persoon.

Dit heeft vermoedelijk voor wat irritatie gezorgd bij een burger die zich kort voor sluitingstijd bij een Bureau voor Burgerzaken (BvB) aanmeldde voor het afhalen van zijn E-ID kaart, nadat hij een sms-berichtje had ontvangen. Het ministerie en het CBB betreuren dat de betrokken burger een negatieve ervaring heeft gehad bij het desbetreffend bureau. Zij begrijpen de burger en zetten zich actief in voor het vinden van oplossingen, om zulks in de toekomst te voorkomen. “We streven ernaar om de openingstijden voor ID-dienstverlening te verruimen en zullen deze aanpassingen spoedig realiseren en bekendmaken”. Voorts wordt benadrukt dat bij de dienstverlening aan de burger er totaal geen sprake is van discriminatie. Elke burger wordt op gelijke voet behandeld.

Het CBB biedt naast ID-kaartuitgifte diverse andere diensten aan zoals, paspoortaanvraag en -uitgifte, aktenaanvragen en uittreksels. Het CBB blijft als organisatie toegewijd aan het verbeteren van onze dienstverlening en het waarborgen van een positieve ervaring voor alle burgers. Mocht er vragen of opmerkingen zijn, dan staat het CBB altijd klaar om u tot dienst te zijn.