Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Wereldmeisjesdag: My Voice, Our Equal Future

Elk jaar wordt op 11 oktober Wereldmeisjesdag herdacht. Deze dag is wereldwijd een belangrijk moment om de kracht van meisjes te benadrukken, maar ook om aandacht te vragen voor de belemmeringen waarmee ze worden geconfronteerd. Het thema dit jaar is: ‘Mijn stem, onze gelijkwaardige toekomst’. Meisjes over de hele wereld roepen op tot meer actie tegen onlinemisbruik en pesterijen, maar ook tot actie voor radicale, sociale en politieke verandering, om barrières van discriminatie en vooroordelen weg te nemen die meisjes achterhouden in hun ontwikkeling.

Honderden miljoenen kinderen zijn wereldwijd geconfronteerd met schadelijke praktijken zoals een of andere vorm van geweld en uitbuiting. Uit onderzoek blijkt echter dat meisjes een grotere kans lopen om slachtoffer te worden dan jongens. In bepaalde landen van de wereld, vooral in de ontwikkelingslanden, worden meisjes niet meegeteld en wordt er geen rekening met hen gehouden. Het is alsof zij geen rechten hebben en vaak mogen ze niet meebeslissen in problemen die hen aangaan. Ook in Suriname komt het nog te vaak voor dat meisjes worden onderdrukt, misbruikt of vanwege een scala aan redenen niet mogen deelnemen aan het onderwijsproces.

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO), onder wie Bureau Rechten van het Kind valt, vindt het ontoelaatbaar en triest dat deze praktijken zich nog steeds voordoen, zowel in Suriname als wereldwijd. De bewindsman benadrukt dat alle kinderen dezelfde rechten hebben: meisjes hebben ook dezelfde rechten als jongens. “Als we praten over rechten, dan denken we onder meer aan het recht op onderwijs, het recht op een eigen mening en het recht op inspraak binnen op het reilen en zeilen in Suriname en de wereld”, stelt de bewindsman. Hij roept ouders op om hun dochter dezelfde behandeling te geven als hun zoon. De bewindsman doet ook een beroep op de samenleving om te werken aan een maatschappij waarin eenieder, inclusief meisjes en vrouwen, vrij is van geweld, misbruik en discriminatie.

In december 2011 hebben de Verenigde Naties goedgekeurd om 11 oktober in te stellen als Internationale Dag van het Meisje. Sindsdien wordt elk jaar aandacht gevraagd voor de achterstandspositie waarin meisjes wereldwijd verkeren. International Day of the Girl 2020 richt zich op de eis van meisjes op:

  • Een leven vrij van gendergerelateerd geweld, schadelijke praktijken zoals geweld en misbruik, en hiv en aids;
  • Het leren van nieuwe vaardigheden voor de toekomst die ze zelf willen kiezen;
  • Het leiden van een generatie activisten die sociale verandering ten voordele van meisjes en de totale samenleving versnelt.

Meer nieuws