Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Volksgezondheid

Verontrustende toename Covid-19 eist voorzorg

“Gelet op de verontrustende toename van Covid-19 is het een noodzaak dat de samenleving de nodige voorzorg in acht neemt.” Zo heeft infectioloog Stephen Vreden benadrukt tijdens een persbriefing van het ministerie van Volksgezondheid inzake Covid-19, op dinsdag 10 januari 2023. Het ministerie heeft tijdens dit persmoment de samenleving opgeroepen alert te zijn en zichzelf te beschermen. De situatie in Suriname eist alertheid, dit tegen de achtergrond van 23 ziekenhuisopnames in de eerste week van januari; twee doden voor dit jaar en het aantal besmettingen internationaal.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid benadrukt dat alertheid noodzakelijk is om een uitbraak te voorkomen. Hij roept burgers op om zo snel mogelijk een boosterprik te halen, en zodoende gezamenlijk de situatie beheersbaar te houden. Ook infectioloog Vreden heeft het belang van een boosterprik benadrukt. “Anders dan gedacht blijkt de bescherming van Covid-19-vaccins na enkele maanden af te nemen. Het is gebleken uit verschillende studies. De bescherming neemt na gemiddeld vier tot zes maanden af, wat betekent dat personen noodzakelijkerwijs weer een boosterprik dienen te nemen na de 4 maanden,” aldus de medisch deskundige. Beide functionarissen zeggen dat vaccinatie niet verplicht wordt gesteld, maar achten het raadzaam dat personen die in de risicogroep verkeren zich extra laten inenten.

In Suriname is de dekkingsgraad voor wat gevaccineerden betreft beneden de 50 procent. “Heel laag,” zegt dokter Vreden, eraan toevoegend dat 85 procent het meest ideaal is. De infectioloog wijst erop dat de strakke maatregelen van 2020 en 2021 nu niet toegepast hoeven te worden, omdat de samenleving hiermee wederom ontregeld zal worden. Daarnaast is bewezen dat de strenge maatregelen, zoals een inreisverbod, een Covid-19-uitbraak niet hebben kunnen voorkomen. “We stonden toen met lege handen en werden geconfronteerd met een onbekend virus,” zegt hij om de noodzaak van de strenge maatregelen toen, te motiveren.

De samenleving hoeft volgens minister Ramdin momenteel niet te vrezen voor een lockdown. De bewindsman zegt dat de regering niet van plan is het de samenleving moeilijker te maken. “Dus wordt er niet in die richting gekeken.” Echter verwacht de regering wel dat men de nodige voorzorgsmaatregelen treft, waaronder het in acht nemen van de MoHanA-protocollen.