Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Verkeersveiligheidsmaand: “Geef Voorrang aan Gezondheid en Veiligheid”

“Geef Voorrang aan Gezondheid en Veiligheid” is het thema van de negende Suriname 1515 Verkeersveiligheidsmaand. De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, heeft op zaterdag 15 augustus in een televisieboodschap de Verkeersveiligheidsmaand 2020 aangekondigd.

Bij het bepalen van het thema en de wijze van aankondiging is zeker rekening gehouden met de Covid-19 pandemie. Vandaar dat er in het thema de gezondheid van de burger is meegenomen. Normaliter was de aankondiging een activiteit met relevante actoren, maar in verband met de Covid -19 maatregelen, is deze keer gekozen voor een televisieboodschap. De verkeersveiligheidsmaand duurt van 15 augustus tot 15 september.

Het thema geeft aan dat gezondheid en veiligheid elkaar overlappen als ook de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en Politie en het Ministerie van Volksgezondheid.

Voldoende afstand houden geldt ook in het verkeer en in de maatregelen om het Covid-19 virus te bestrijden, speelt de afstand van 1.5 meter tot 2 meter tussen personen een belangrijke rol. Van de burger wordt gevraagd te stoppen met de gebruikelijke manier van dingen doen, om niet in “aanvaring” te komen met het Covid-virus. Het aantal besmettingen tegen de achtergrond van de ernst van deze ziekte, maakt duidelijk hoe moeilijk het bereiken van het gewenste verkeersgedrag is. De sancties en de verkeersregels zijn er, maar de weggebruikers moeten bereid zijn de regels na te leven.

Zowel in het geval van de Covid-19 pandemie en het verkeer verwacht het Ministerie van Justitie en Politie dat de burgers zich veilig gedragen ten opzichte van anderen. Op de totale samenleving wordt het beroep gedaan zich te houden aan de Covid-19 maatregelen en de verkeersregels om zodoende levens te redden.

Meer nieuws