Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Verkeer en de verantwoordelijkheid van de burger

Afdeling Verkeer van het Ministerie van Openbare Werken (OW) heeft de technische verantwoordelijkheid van het verkeer. Dit betekent dat alle technische zaken om het verkeer te monitoren, te sturen en te geleiden, vallen binnen de verantwoordelijkheid van deze afdeling.

Verkeersborden, wegmeubilair en alle elektronische objecten op de weg vallen onder deze afdeling. Verkeersveiligheid staat centraal; dit betekent dat beleid in alle segmenten van de taken van de afdeling tot uiting moet komen. De afdeling is dagelijks bezig met de klachten en verzoeken die binnen komen vanuit de samenleving, onder andere voor het plaatsen van drempels.

Henk Wip, hoofd afdeling Verkeer, geeft aan dat enorm veel materiaal, dat met gemeenschapsgelden is aangeschaft, wordt vernietigd. Veel door roekeloos rijgedrag. Als gevolg van dit gedrag is het portaal aan de Slangenhoutstraat beschadigd. De voorraden om dit te herstellen zijn er niet. Wanneer men werkzaamheden verricht op of langs de openbare weg worden verkeersborden weggehaald en niet meer teruggezet. Het is verboden om een verkeersbord weg te halen zonder toestemming van de betreffende autoriteit. Alleen de afdeling verkeer van het Ministerie van Openbare Werken en de Wegenautoriteit Suriname, zijn bevoegd om verkeersborden te plaatsen, te verwijderen of te verplaatsen.

“Bij weg wedstrijden of rally’s, worden er tekens op de weg geplaatst, hetgeen ook verboden is. Tekenen op de openbare weg kan voor het verkeer betekenis hebben of zorgen voor verwarring afhankelijk van welk teken er geplaatst is. We moeten daarmee wel voorzichtig zijn. Het moet in overleg met het ministerie gebeuren en na de activiteit moeten de tekens weer verwijderd worden”, aldus Wip.

Bermen zijn geen eigendom van particulieren. Deze zijn openbare ruimtes. Al het geen welke binnen perceelgrenzen valt is eigendom. Het is verboden om zonder toestemming van de overheid te bouwen op de berm of deze naar eigen inzichten in te richten. Als de burger iets wilt plaatsen op de berm of deze anders wilt inrichten dient er daarvoor een vergunning aangevraagd te worden, bij afdeling Verkeer. Zo krijgt de burger, de juiste richtlijnen wat wel mag en wat niet.

Henk Wip stelt verder dat met betrekking tot de aanvragen die afdeling Verkeer ontvangt voor het plaatsen van drempels, op te merken valt dat er iets binnen ons verkeer mis is. “Als we alle aanvragen voor drempels moeten honoreren rijden we binnenkort 20 km/u in onze wegen. Dat is niet de bedoeling. Men vraagt een drempel te plaatsen bij hun in de straat, maar u moet ook op uw rijgedrag letten wanneer u niet in uw straat bent. Zorgt u ervoor dat u ook hetzelfde rijgedrag toont die u in uw straat wilt. Het plaatsen van een drempel is een symptoombestrijding, het lost het probleem niet op. Verbeteren wij ons rijgedrag dan pas zal het probleem opgelost zijn”, aldus hoofd Verkeer OW.

Meer nieuws