Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Vaste parlementaire commissie BiZa brengt bezoek aan minister Somohardjo

De Vaste parlementaire Commissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft op donderdag 13 augustus een kennismakingsbezoek gebracht aan BiZa minister, Bronto Somohardjo. Tijdens deze ontmoeting heeft minister Somohardjo wederom de economische situatie van het land kenbaar gemaakt aan de commissieleden. Hiermede geeft hij aan dat er voorlopig geen ruimte is om nieuwe projecten uit te voeren. Van de commissie vraagt hij een kritische en constructieve opstelling.

Voorts heeft de parlementaire commissie de aandacht van de minister gevraagd over de uitbetaling van de werkers die voor en op de dag der verkiezingen hebben gewerkt. De bewindsman geeft aan dat hij een onderzoek heeft laten instellen om na te gaan waar het geld is gealloceerd. Mocht blijken dat het geld niet eerder is opgenomen in de begroting hij dan er zorg voor zal dragen dat het opgenomen wordt in de begroting over het dienstjaar 2020-2021.

Tevens is er ook gesproken over de bezoldiging van geestelijken en hun competenties. Daarnaast is er ook van gedachten gewisseld over het personeelsoverschot op het ministerie. Minister Somohardjo zegt dat de parlementaire commissie onregelmatigheden een onderzoek hiernaar heeft ingesteld en tal van andere zaken. De uitkomst van het onderzoek zal tezijnertijd aan de commissie voorgelegd worden. De commissie heeft ook aangegeven dat onder de huidige omstandigheden er een enorme onzekerheid heerst onder de recent aangetrokken personeelsleden. Ook wil de commissie weten wat de status is van deze nieuwe ambtenaren. Minister Somohardjo heeft de commissie gevraagd om de regering de ruimte te geven om zaken grondig te onderzoeken, zodat de regering met een gepast antwoord kan komen.

In de commissie hebben zitting de leden, Evert Karto (voorzitter), drs. Soewarta Moestadja, Josafat Kanape, Annie Sadi, Sidik Moertabat.De leden Remi Kanape en Harriët Ramdien waren afwezig. Deze eerste bijeenkomst moet gezien worden als het begin van een goede samenwerking tussen de minister en de commissie.

Meer nieuws