Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

UNDP Deputy Resident Representative en ROM-minister zetten goede samenwerking voort in 2024Op dinsdag 9 januari 2024 hebben vertegenwoordigers van de United Nations Development Programme (UNDP) onder leiding van de recent benoemde Deputy Resident Representative, de heer Berdi Berdiyev, een belangrijk kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), de heer Marciano Dasai. Het directieteam van het ministerie was eveneens aanwezig tijdens dit formele bezoek.

Tijdens de ontmoeting toonde de minister zijn waardering voor de reeds geboden ondersteuning aan het ministerie en benadrukte hij de succesvolle samenwerking met UNDP tot nu toe. De nadruk lag voornamelijk op het verkennen van elkaars doelstellingen en visies, waarbij de minister in grote lijnen de prioriteiten van het ministerie voor het komende jaar deelde.

Een opmerkelijk onderdeel van de bespreking was de toezegging van UNDP om bij te dragen aan het verkrijgen van fondsen, met name op het gebied van Climate Finance. Deze steun zal Suriname in staat stellen om doeltreffender om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. De Deputy Resident Representative benadrukte het belang van internationale samenwerking om duurzame projecten te financieren en beloofde zich in te zetten voor het mobiliseren van middelen ten behoeve van Suriname.

Daarnaast bracht het ministerie verzoek voor ondersteuning op het gebied van capaciteitsversterking aan bod. Er werd ook gesproken over het bewustmaken van de samenleving, niet alleen op milieugebied, maar ook met betrekking tot ruimtelijke ordening. Het ministerie benadrukte het verband tussen deze twee aspecten en benoemde de behoefte aan voorlichting om de samenleving bewust te maken van deze onderlinge relaties.

Beide partijen besloten het formele bezoek met de verklaring dat 2024 een jaar van actie zal zijn. Hierbij lag de nadruk op het succesvol afronden van lopende zaken en projecten, met als doel duurzaamheid en veerkracht in Suriname te bevorderen. Deze kennismaking versterkt de bestaande goede samenwerking tussen UNDP en het ministerie.