Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Uitwisseling arbeidsbundels tussen AW&J en SRiS

Minister Rishma Kuldipsingh neemt de arbeidsbundel van de stichting SRiS in ontvangst

De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh, heeft een arbeidsbundel genaamd “Arbeidswet- en regelgeving” van de Stichting voor de Rechtsorde in Suriname (SRiS) in ontvangst genomen. Het gaat om de verzameling van arbeidswetten in Suriname, waarmee de stichting de samenleving wenst te informeren over de rechten en plichten aangaande arbeid. Deze overhandiging komt op een moment waarop het ministerie op het punt staat een zelf geproduceerde bundel van de Arbeidswetgeving ten verkoop aan te bieden aan belangstellenden. Dit is de reden waarom de minister op haar beurt ook de bundel Arbeidswetgeving van het ministerie heeft aangeboden aan de directeur van de stichting, Ruby Wittenberg. De juridische staf van het ministerie was bij deze overhandiging ook aanwezig.

In het kader van 100 jaar Internationale Arbeidsorganisatie en 50 jaar van het ministerie, heeft het ministerie in januari 2020 de Bundel Arbeidswetgeving, een verzameling van arbeidswetten, uitgegeven. Deze bundeling is in eigen beheer in elkaar gezet. De voorbereidingen hebben maandenlang geduurd. In deze bundel is er een uitgebreid trefwoordenregister opgenomen en zijn de trefwoorden ook in de kantlijn geplaatst. Ook zijn er verwijzingen naar andere wetten bij de artikelen. Deze bundel van het ministerie is te verkrijgen op de afdeling Begrotings- en Financiële Zaken voor SRD 400 per stuk en is zeer uitgebreid en gebruikersvriendelijk qua lay-out. Hierin zijn ook de nieuwe wetten en gewijzigde wetsartikelen opgenomen. Het ministerie heeft ook middels folders de ingewikkelde arbeidswetten op een begrijpelijke manier vertaald voor de samenleving. Deze folders zijn terug te vinden op de website van het ministerie. Kuldipsingh heeft benadrukt dat het ministerie voortgaat met de modernisering van de arbeidswetgeving. In dit kader zijn er nog wetten die door het parlement behandeld moeten worden. Ook zal de samenleving op een gepaste een begrijpelijke manier voorzien worden van de informatie over de wetten.

Ook de directeur van de SRiS, Ruby Wittenberg, benadrukt het belang van kennis en informatie over rechten en plichten van werkgevers en werknemers. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om in het vervolg samen te werken aan eventuele toekomstige publicaties over het arbeidsrecht.

Meer nieuws