Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Training in Protocol aangeboden door Republiek India

Onder auspiciën van het Sushma Swaraj Institute for Foreign Service, is door de Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het startsein gegeven voor de eerste Speciale Online Cursus op het gebied van Protocol. Het startsein is gegeven op 14 september 2020. Dit prestigieus Instituut ressorteert onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken van India en heeft op verzoek van Suriname en in nauwe collaboratie met de Ambassade van India in Suriname deze training georganiseerd, welke van 14 tot en met 25 september 2020 zal plaatsvinden. Telesur is bereid gevonden om het Opleidingscentrum aan de Anton Dragtenweg ter beschikking te stellen als locatie voor deze training.

Achttien (18) protocol officers van zowel het Kabinet van de President en Vice-President, alsmede de protocol functionarissen op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en De Nationale Assemblee zullen hun kennis vergroten tijdens deze training.

In zijn inaugurele rede heeft Minister Albert Ramdin waardering uitgesproken aan het adres van de SSIFS en is tevens stil blijven staan bij de rijke diplomatieke ervaring en cultuur van India, die een significante bijdrage zal kunnen leveren aan de capaciteitsopbouw van Suriname op het gebied van Protocol en diplomatie. Minister Ramdin benadrukte tevens het grote belang van Protocol functionarissen bij de uitvoering van het buitenlands beleid. Zij zijn net als elk ander onderdeel van het buitenlands apparaat, van eminent belang bij het aangaan, onderhouden en versterken van vriendschappelijke en functionele relaties tussen ons land en andere mogendheden.

Tijdens zijn introductie rede heeft de Dean van het SSIFS, kort de verworvenheden van dit Instituut belicht, alsmede zijn focus gericht op de vele trainingen die aangeboden worden aan circa 180 landen wereldwijd, inclusief ontwikkelde landen.

Bij monde van de residerende Ambassadeur van India, Mahender Singh Kanyal is kort verwezen naar de MOU ondertekend in 2018 welke aan de basis ligt voor de samenwerking tussen beide Ministeries van Buitenlandse Zaken

Onder dankzegging voor de voortgang van deze inaugurele training sessie, die vanwege de heersende COVID-19 crisis virtueel wordt gehouden, werd de participanten succes toegewenst.

De training wordt afgesloten met de uitreiking van een certificaat.

Meer nieuws