Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Minister Mathoera kondigt investeringen in defensie aan

Het ministerie van Defensie heeft de afgelopen periode flink kunnen bezuinigen op haar jaarbegroting. Dit geeft het ministerie de ruimte om te investeren in het defensieapparaat, zo sprak minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie op dinsdag 18 juni 2024 tijdens een persconferentie, waar zij inging op de actuele ontwikkelingen en gerealiseerde resultaten van het ministerie. De […]

OW blijft gestadig werken aan infrastructuurverbetering

Het ministerie van Openbare Werken (OW) werkt al ruim twee jaar aan de structurele aanpak van wateroverlast. Dit zei OW-minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken tijdens een persconferentie na de reguliere regeringsraadsvergadering op woensdag 29 mei. De plannen van het ministerie met betrekking tot  wateroverlast en de toestand van de wegen zijn uitgebreid besproken. “Er […]

Betaling arrestantenvoeding Nickerie geen politieke kwestie

Tijdens de persconferentie die op 27 april in Nickerie werd gehouden, werd het ministerie van Justitie en Politie geconfronteerd met het probleem van de betalingsachterstand voor levering van arrestantenvoeding dat vorig jaar speelde in het district. Volgens de Nickeriaanse samenleving ligt het probleem bij het Ministerie van Financiën en Planning die in haar ogen het […]

Minister Amoksi blij met operatie zero tolerance in Nickerie

Minister Amoksi van Justitie en Politie heeft tijdens een dienstbezoek aan het district Nickerie een persconferentie belegd om de Nickeriaanse pers op de hoogte te brengen van verschillende zaken. Het doel was om de recente regeringsraad vergadering (RRV) en onderwerpen betreffende de criminaliteitsontwikkeling in het district te bespreken.  Bij deze persconferentie op donderdag 25 april […]

Hazard krijgt vrouwencellenhuis

In Nickerie zal bij de gevangenis Hazard een vrouwencellenhuis worden gebouwd. Verder zullen er een slachtofferdoorgangshuis, een jeugdigenopvang en een brandweerkazerne worden opgezet. Dit werd bekend gemaakt door het ministerie van Justitie en Politie tijdens een persconferentie in het grensdistrict. De persconferentie was onderdeel van een ministerieel bezoek dat duurde van donderdag 25 tot zaterdag […]

Minister Ramdin benadrukt essentie uitfasering objectsubsidie energietarieven

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft tijdens een regeringspersconferentie opgemerkt dat de uitfasering van objectsubsidie op energie noodzakelijk is. De bewindsman erkent dat dit geen gemakkelijk besluit is geweest voor de regering en stelt, “Soms moet je maatregelen nemen die niet gemakkelijk zijn, maar wel zullen leiden tot […]

Uitfasering objectsubsidie energie start op 6 maart

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft uitgebreid toelichting gegeven op de technische details van het besluit van de regering om de objectsubsidie op energie af te bouwen. “Aan het begin van vorig jaar dachten we dat we de subsidie zouden terugbrengen met een miljard SRD. Later is gebleken dat de subsidie juist is […]

Regering tegen financiering nutsbedrijven met leningen

Minister Albert Ramdin benadrukt dat de regering absoluut niet voorstander is van het in stand houden van een nutsbedrijf door middel van leningen, zoals bij de NV EnergieBedrijven Suriname (EBS). De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft tijdens een persmoment op 8 maart aangegeven dat het zeer noodzakelijk is om […]

Regering gaat economische groei bewerkstelligen op bereikte stabiliteit

De hervormingen die in de afgelopen drie jaar zijn doorgevoerd, hebben volgens president Chandrikapersad Santokhi geleid tot significante verbeteringen. Er is economische stabiliteit bereikt én de regering zal op het fundament dat gelegd is, economische groei bewerkstelligen. President Santokhi sprak op maandag 8 januari tijdens de eerste regeringspersconferentie voor 2024. Terugblikkend op 2023 benadrukte het […]

Minister Raghoebarsing blikt terug op succesvolle week met IMF-delegatie

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning blikt terug op een succesvolle week met de delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het negen leden tellende team onder leiding van Anastasia Guscina heeft in Suriname voor de vierde keer de stand van zaken opgemaakt van het met Suriname overeengekomen programma. Op het ministerie van Financiën […]