Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Suriname participeert in de 75ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN)

Minister Albert Ramdin zal op 21 september 2020, de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) toespreken i.v.m.  de herdenking van het 75-jarig bestaan ​​van de Verenigde Naties (VN). De Algemene Vergadering zal op 23 september 2020 worden toegesproken door President Chandrikapersad Santokhi, tijdens het Algemeen Debat.

Dit jaar markeert het 75 jarig bestaan van de VN. De AVVN is het belangrijkste overlegorgaan van de Verenigde Naties, waaraan 193 landen zijn aangesloten. Jaarlijks vindt een Algemeen Debat plaats waarbij Staatshoofden, Regeringsleiders, of Ministers van Buitenlandse Zaken, tijdens een 15-minuten durende toespraak, de inzichten van hun respectieve landen delen met de internationale gemeenschap.

Het thema voor dit jaar is: ‘ De toekomst die we willen, de VN die we nodig hebben; herbevestiging van onze collectieve inzet voor multilateralisme – aanpak COVID-19 door middel van effectieve multilaterale actie’.

Dit jaar is besloten om vanwege de mondiale COVID-19 situatie, de bijeenkomsten virtueel te houden. Deze betreffen de Herdenking van het 75-jarig bestaan ​​van de Verenigde Naties (UN75) (21 september 2020), de Topontmoeting over Biodiversiteit (30 september 2020), de Topontmoeting ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de Vierde Wereldvrouwenconferentie in Beijing (Beijing + 25)’ (01 oktober 2020) en de Topontmoeting van de Internationale Dag voor de totale eliminatie van kernwapens (02 oktober 2020). Aan deze wereld ontmoetingen zullen de Ministers van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Binnenlandse Zaken en Defensie participeren.

Het Algemeen Debat en overige evenementen zullen rechtstreeks worden uitgezonden via de UN Webcast op http://webtv.un.org/meetings-events/general-assembly/.

Meer nieuws