Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Suriname en Paraguay belichten het belang van duurzaam bosbeheer tijdens het VN-Forum over Bossen

New York, 7 mei 2024 – Tijdens de 19e sessie van het VN Forum over Bossen (UNFF19) hebben Suriname en Paraguay gezamenlijk een side event georganiseerd. De bijeenkomst, getiteld “Systemen voor bosmonitoring en duurzame bosbeheerpraktijken in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied: de casus van Paraguay en Suriname”, vond plaats op 6 mei op het VN-hoofdwartier in New York.

Suriname deelt update over biodiversiteit en bosmonitoring

Vanuit Suriname presenteerden dhr. Ritesh Sardjoe, dhr. Rene Somopawiro en mevr. Priya Mohan updates en nadere inzichten over het Nationaal Plan voor Biodiversiteit (NBSAP) en het Nationaal Forest Monitoring System (NFMS).

Suriname benadrukte het belang van bosbehoud voor het land. Met 93% bosbedekking is Suriname een koploper in duurzaam bosbeheer. Mevr. Mohan en dhr. Sardjoe lichtten de vernieuwde Nationale Biodiversiteitsstrategie en Actieplan (NBSAP) toe. Suriname benadrukte wederom hiermee haar toewijding aan het behoud van haar rijke biodiversiteit en cultureel erfgoed.

Dhr. Somopawiro presenteerde vervolgens het volledig operationele Nationaal Bos Monitoring Systeem (LBMS) van Suriname. Dit systeem helpt Suriname bij het monitoren van haar bossen, het detecteren van ontbossing, het bevorderen van duurzaam bosbeheer en het beschermen van haar natuurlijke hulpbronnen.

Paraguay deelt ervaring met data-gestuurd bosbeheer

Ook Paraguay presenteerde haar ervaringen met het Nationaal Systeem voor Bosmonitoring. Door wetenschappelijke data te combineren met transparantie en consensus tussen sectoren, kan Paraguay haar bossen beter beheren. Hiervoor worden onder andere openbare rapporten en een online bosviewer gebruikt.

Samenwerking voor duurzame toekomst

Suriname en Paraguay lieten zien hoe betrouwbare data en samenwerking, zowel nationaal als internationaal kunnen bijdragen aan duurzaam bosbeheer. Deze aanpak is van groot belang voor beide landen en kan als inspiratie dienen voor andere landen in de regio. Voorts hebben beide landen benadrukt dat de waarde van onze bossen meer belicht moeten worden aan de wereld.