Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

STERKERDAN moet bewustwording COVID-19 op gang brengen

De Surinaamse bevolking moet nog meer bewust worden gemaakt over COVID-19. Om die bewustwording op gang te brengen zal het Outbreak Managementteam de komende periode gebruik gaan maken van het social media-kanaal Facebook. Het managementteam had bij de persconferentie van vrijdag 31 juli 2020 het onderwerp “Protocollen en Communicatie” als thema en op het stuk van communicatie legde Alven Roosveld uit dat het team alle lagen van de bevolking gaat proberen te bereiken en ervoor zorgen dat de informatie tot de samenleving doorkomt. Daartoe is de pagina STERKERDAN opgericht.

Roosveld merkt op dat de verspreiding van COVID-19 pas gaat stoppen wanneer wij ons gedrag gaan aanpassen. Om dit zover te krijgen zal het team per vrijdag 31 juli via facebook gebruik maken van de eerdergenoemde opgerichte pagina. Een van de redenen om het via Facebook te doen is dat veel jongeren als deel van de doelgroep vaak op dit social media-kanaal aanwezig zijn.

Via STERKERDAN kan men door middel van een personal message (pm) vragen insturen. Er zal zoveel als mogelijk op de pagina een antwoord geformuleerd worden op de vraag. Er zullen stakeholders vanuit verschillende disciplines betrokken worden om antwoord te geven op de gestelde vragen. Roosveld merkt op dat de informatiebehoefte enorm is. Hij zegt op dat we leven in een samenleving waarbij heel veel mensen het moeten hebben van on demand informatie: informatie die ze gaan zoeken op het moment dat ze er behoefte aan hebben. Verder is er naast een dynamische plek zoals de persconferentie ook een extra statische plek nodig waar mensen de informatie kunnen halen.

Het Outbreak Managementteam gaat op dit stuk al de haar ten dienste staande middelen inzetten. Zo liet Roosveld mediahuizen alvast weten dat er van overheidswege veel meer informatie op hen af zal komen. Roosveld: “Uw vergunningsvoorwaarden schrijven nu reeds voor dat er een bepaalde tijd vrijgegeven dient te worden wanneer er sprake is van een crisis. Wij gaan u verzoeken om echter daarbij met de overheid mee te gaan en die tijd zoveel als mogelijk beschikbaar te stellen zodat wij meer awareness op gang kunnen brengen. Dus mocht het zijn dat u net iets meer krijgt dan wat van u gevraagd wordt, dan gaan we u vragen om met ons mee te gaan en zoveel als mogelijk van uw tijd beschikbaar te stellen wanneer deze informatie gedoceerd op ons afkomt.”

Dat er een stukje bewustwording moet komen is volgens hem overduidelijk. “En we denken dat door alle kanalen te gebruiken die bewustwording dichter op de Surinaamse bevolking zal gaan,” aldus Roosveld. Hij legt uit dat de pagina een pilot betreft. Er zal een constante monitoring geschieden en een evaluatie na twee weken “om te zien hoe de pagina zich heeft ontwikkeld, wat voor type vragen er daar zijn en hoe goed het team heeft kunnen voldoen aan de informatiebehoefte via dit kanaal.” Man mag via STERKERDAN ook suggesties aan het managementteam doen toekomen.

Meer nieuws