Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

SoZaVo en UNICEF continueren samenwerking

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZavo) heeft de volle ondersteuning van het United Nations Children’s Fund (UNICEF) om sociale projecten uit te voeren ten behoeve van het welzijn van kinderen. Dit heeft Patrick Matala, vertegenwoordiger van UNICEF in Suriname, gezegd in een ontmoeting met minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo. De UNICEF-vertegenwoordiger heeft recentelijk een werkbezoek gebracht aan de bewindsman. 

Minister Ramsaran heeft aangegeven dat hij er alles aan wil doen om sociale projecten voor hulpbehoevende kinderen te doen slagen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat degenen die de projecten uitvoeren, het hart op de juiste plek hebben. “Want alleen met liefde in je hart en natuurlijk de nodige kennis, kun je het werk goed doen.”

Het ministerie van SoZaVo is verantwoordelijk voor de versterking van hulpbehoevenden in de samenleving. De versterking geschiedt op verschillende manieren, waaronder financiële uitkeringen, maar ook via verschillende projecten. UNICEF is een van de partners waarmee het ministerie duurzame projecten uitvoert. Tijdens het werkbezoek heeft de UNICEF-functionaris verschillende projecten breedvoerig besproken met de minister. Om sommige ontwikkelingsdoelen te halen, is het echter van belang dat meerdere ministeries en instituten met elkaar samenwerken. Ook het Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) is ter sprake gekomen. Dit onderzoek wordt om de vijf jaar gehouden in opdracht van het ministerie van SoZaVo, met ondersteuning van het UNICEF. De organisatie heeft het onderzoek ontwikkeld om met name de ontwikkeling van vrouwen en kinderen te onderzoeken. Aan de hand van de resultaten kan gericht beleid worden uitgestippeld. Het laatste onderzoek is in 2018 gepresenteerd.

Een belangrijk aandachtspunt is kinderbescherming. Onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan 85% van de kinderen in de samenleving slachtoffer is van verschillende vormen van geweld. Minister Ramsaran heeft voorgesteld om influencers te betrekken in een voorlichtings- en informatiecampagne. “We merken dat heel veel kinderen, maar ook volwassenen op YouTube zitten. In deze situatie waarbij ouders en kinderen lange dagen samen thuis zijn vanwege de COVID-19 pandemie, kunnen wij informatie verschaffen via dit kanaal.”

Het ministerie zal verder aandachtsgebieden identificeren om die in de komende periode met technische ondersteuning van het UNICEF aan te pakken.

Meer nieuws