Wat is SEMiF?

Stichting Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMiF) is een fonds met als taak; het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen in heel Suriname, op een milieuvriendelijke en verantwoorde wijze.

Het fonds werd opgericht op 27 februari 2008 en vloeit voort uit de delftstoffenovereenkomst tussen Rosebel Gold Mines N.V., de Staat Suriname en Grassalco N.V.

Wat doet SEMiF?

SEMiF ondersteunt organisaties of personen die met hun initiatieven willen bijdragen aan de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen in Suriname.

SEMiF biedt ondersteuning voor de volgende themagebieden:

 • Educatie en onderzoek
 • Gemeenschapsontwikkeling
 • Ondernemerschap
 • Milieubescherming

SEMiF heeft als fonds de volgende doelstellingen

 • het promoten, ondersteunen en bevorderen van een milieuvriendelijk en verantwoorde ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen in Suriname (waaronder het opzetten van een mineralen instituut);
 • het verstrekken van studiebeurzen aan Surinaamse staatsburgers in het kader van studies betrekking hebbende op natuurlijke hulpbronnen;
 • het verlenen van ondersteuning en assistentie aan ondernemingen van Surinaamse staatsburgers bij hun inspanningen tot bevordering van de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen;
 • het nemen van alle andere maatregelen om de ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen in Suriname te bevorderen;
 • het voor specifieke vooraf bepaalde periodes, ter beschikking stellen van middelen uit het vermogen van SEMiF, voor het uitvoeren van duurzame ontwikkelingsprojecten onder meer gericht op het bevorderen van de welvaart en welzijn van de Surinaamse samenleving.

Programma’s die door SEMiF worden uitgevoerd

 • Schooltuinen programma voor scholen van het Gewoon Lager Onderwijs (GLO).
 • Programma voor kleine landbouwers van Brokopondo.
 • Programma voor ondernemers van Brokopondo.
 • Projecten gericht op en ondersteunend aan de SEMiF-doelstellingen.
 • PHD- studiebeurzen aan Surinaamse staatsburgers.

Vereisten van SEMiF programma’s

 • Binnen het kader van de doelstellingen van SEMiF.
 • Een duurzaam karakter
 • Haalbaarheid
 • Impact van het project
 • Gedetailleerde projectbeschrijving en planning
 • Gedetailleerde projectbegroting

Vereisten van SEMiF programma’s in geval het betreft traditionele leefgemeenschappen

 • De betrokkenheid van de gemeenschap bij projecten;
 • Institutionele versterking van gemeenschappen;
 • Samenwerken met stakeholders, waaronder de lokale overheid, traditioneel gezag en de doelgroep;
 • Programma’s moeten een duurzaam karakter hebben, waarbij zelfvoorziening en zelfredzaamheid bevorderd/aangemoedigd worden op lange termijn.

Voorwaarden SEMiF-projectplan

 1. Duurzame oplossingen gericht op (formuleren van het programma) binnen de themagebieden.
 2. In geval het betreft een project binnen traditionele levende gemeenschappen, het aangeven van de gemeenschapsbehoefte;
 3. Het aangaan van partnerschappen (samenwerking met stakeholders, waaronder lokale overheid, traditioneel gezag en de doelgroep);
 4. Het uitvoeren van het programma zelf;
 5. Het monitoren en evalueren;
 6. Het meten van de resultaten;
 7. Het evalueren en rapporteren.