Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Schoolgaande moeders kunnen brood verdienen met het binden van Angisa’s

De training ‘Bindwijze in Fosten  Angisa (Tai Angisa)’ die in opdracht van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) door NAKS is verzorgd, is op zaterdagmiddag 8 juni 2024, afgesloten met de uitreiking van certificaten aan 12 schoolgaande moeders. Deze training is niet zomaar uit de lucht komen vallen, want het ministerie heeft er goed over nagedacht. Met het aanbieden van deze training bevordert het ministerie het integreren van cuturele praktijken in alternatieve werkgelegenheid, vooral onder schoolgaande moeders. Alternatieve werkgelegenheid biedt flexibele werktijden en werklocaties, waardoor schoolgaande moeders kunnen balanceren tussen werk en privéleven. Zo kunnen zij thuis werken als entrepreneur, terwijl zij tegelijkertijd zorg kunnen bieden aan hun kroost en kunnen zij ongehinderd hun schoolopdrachten blijven uitvoeren.

Bij de uitreiking van de certificaten aan de schoolgaande moeders heeft de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, in haar spreekbeurt, het belang van deze training vanuit meerdere invalshoeken onderschreven. Afgezien van het versterken van de doelgroep, wordt volgens haar met het binden en verkopen van Afro-Surinaamse hoofddoeken, economische waarde toegevoegd aan deze activiteit, terwijl tegelijkertijd ook de culturele traditie in stand wordt gehouden. Dit soort werkgelegenheid genereert inkomsten voor betrokkenen en draagt volgens haar ook bij aan het behoud en de promotie van het Surinaams cultureel erfgoed.

Mangroe is ervan overtuigd dat de output van deze training zal bijdragen aan persoonlijke voldoening, economische groei en het behoud van culturele tradities. Zij riep de nieuwe ‘Angisa-binders’ op om in verband met de aanstaande Keti Koti in te spelen op de grote vraag naar hoofddoeken. Afgezien van hun traditionele en symbolische betekenissen, worden Angisa’s ook gewaardeerd als modeaccessoires, daarom ziet zij het binden van hoofddoeken als een goede en duurzame bron van inkomsten voor de schoolgaande moeders. Afhankelijk van het enthousiasme onder de nieuwe hoofddoekbinders, kan volgens haar het ministerie de mogelijkheid bekijken om hen een verdiep cursus aan te bieden.

De onderdirecteur van het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA), Madhoeri Moenesar, die de trekker is van dit project, legde in haar spreekbeurt de focus op schoolgaande moeders en thuiswerken. Het thuiswerken van deze groep kan volgens haar bijdragen aan gendergelijkheid en biedt vrouwen de mogelijkheid om hun professionele en persoonlijke doelen beter te combineren. Siegmien Staphorst, voorzitter van NAKS, was ingenomen met de motivatie en de wilskracht die aan de dag is gelegd door de jonge moeders. Dit blijkt volgens haar uit het feit dat er nauwelijks uitvallers waren, ondanks oppas voor hun kroost en slechte busverbinding issues waren. Zij riep hen op om zich aan te sluiten bij NAKS en actief deel te nemen aan verscheidene culturele activiteiten van de Afro-Surinaamse bevolkingsgroep. Dit zal volgens haar de culturele identiteit versterken en zal hen helpen een sterkere verbinding met hun roots te voelen. Voorts kan het een gevoel van verbondenheid en gemeenschapszin bevorderen, wat kan bijdragen aan sociale cohesie en samenwerking binnen de Surinaamse gemeenschap.

Paramaribo, 9 juni 2024

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

De nieuwe Angisa-binders, omringd door de familie van NAKS en Jeugdzaken, tonen met trots hun certificaat als bewijs dat zij in staat zijn om in economisch opzicht Afro-Surinaamse hoofddoeken te binden om te verkopen.