Suriname Conservation Foundation (SCF)

Wat doet SCF?
De Suriname Conservation Foundation (SCF) is het duurzame Surinaamse milieufonds, dat zich inzet voor de bescherming van de biodiversiteit in het algemeen en de beschermde gebieden van Suriname. De SCF is een Endowment Fonds, dat wil zeggen dat de organisatie slechts werkt met de opbrengsten. Hetgeen betekent dat het ingebracht kapitaal op de financiële wereldmarkten wordt belegd door professionele beleggers, die een zo hoog mogelijk resultaat bereiken.

De SCF is een stichting welke is opgericht naar Surinaams recht en wel op 14 maart 2000 voor natuurconservering in Suriname. Daarnaast draagt de SCF door middel van haar nationaal en internationaal verworven vertrouwen, de goede samenwerking met stakeholders, zichtbare inzet voor de duurzame benutting en bescherming van de natuur, bij aan zowel de economische ontwikkeling van Suriname als de bescherming en het behoud van biodiversiteit van onze aarde.

Doelstelling van het SCF
De Suriname Conservation Foundation (SCF) heeft als doel het beheer en behoud van de biodiversiteit, door onder andere de volgende activiteiten te financieren of financieel te ondersteunen:

 • Het beheer van beschermde gebieden en bufferzones.
 • Activiteiten voor natuurbehoud buiten beschermde gebieden.
 • Onderwijs en voorlichting, training en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van natuurbehoud en milieu.
 • Activiteiten gericht op het genereren van inkomen, waarbij duurzame benutting en het behoud van de biodiversiteit wordt ondersteund.


Project Financiering
Het financieren van projecten en activiteiten door de Suriname Conservation Foundation (SCF) geschiedt uit de opbrengsten van het Endowment fonds. En zoals vastgelegd in de statuten van de stichting komen projecten in aanmerking die gericht zijn op het behoud van de biodiversiteit. Daarnaast blijkt uit de statuten van de SCF dat 65% van de beschikbare fondsen wordt besteed aan de versterking van het beheer van beschermde gebieden en buffer zones.

Wie komen in aanmerking?
Voor financiering van projecten door de Suriname Conservation Foundation (SCF) komen in aanmerking instanties die werkzaam zijn op het gebied van het behoud en beheer van de biodiversiteit in Suriname. Dit omvat:

 • Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s)
  Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) die zijn geregistreerd volgens de relevante Surinaamse wetgeving.
 • Gemeenschapsorganisaties (CBO’s)
  Gemeenschapsorganisaties en gebruikersgroepen.
 • Lokaal gekozen lichamen
  Commissies voor dorpsontwikkeling en commissies voor districtsontwikkeling.
 • Overheidsinstellingen en parastatale organisaties
  Relevante afdelingen van de overheid.
 • Onderzoeksinstituten en Individuen
  Onderzoeksinstituten en individuen met een aantoonbare onderzoeksachtergrond en -expertise op het gebied van biodiversiteit.


Richtlijnen voor de financieringsaanvraag | Suriname Conservation Foundation (SCF) 

Procedure financieringsaanvraag voor projecten | Suriname Conservation Foundation (SCF)

CONTACT INFORMATIE

Telefoon: (+597) 470-155
Fax: (+597) 470-156

Adres

Dr. J.F. Nassylaan 17, Paramaribo – Suriname (Zuid Amerika)