Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Registratie brandstofkorting agrarische sector

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij maakt in navolging van het besluit van de regering van de Republiek Suriname om aan de agrarische sector een brandstofkorting toe te kennen bekend, dat agrariërs die hiervoor in aanmerking wensen te komen zich kunnen registreren middels een door het ministerie vastgesteld registratieformulier.

De registratieformulieren zijn beschikbaar bij de LVV-ressort en rayon kantoren, de verschillende organisaties van agrariërs en kunnen ook gedownload worden van de facebookpagina van het ministerie.

De ingevulde formulieren kunnen dagelijks tot uiterlijk maandag 14 september 2020 van 08:00u – 14:00u worden ingeleverd bij de LVV-ressort en rayon kantoren, de verschillende organisaties van agrariërs, alsook digitaal via het emailadres minlvv2020@gmail.com.

Vanwege de COVID-19 situatie zal de registratie bij de LVV-ressort en rayon kantoren uitsluitend voor persoonlijke registratie, volgens onderstaand alfabetische naam volgorde plaatsvinden:

Dag Datum Letters
Maandag 31 augustus 2020 A t/m E
Dinsdag 01 september 2020 F t/m K
Woensdag 02 september 2020 L t/m Q
Donderdag 03 september 2020 R t/m V
Vrijdag 04 september 2020 W t/m Z

Alle aanvragen zullen verwerkt en getoetst worden door een door het ministerie ingestelde commissie, die vervolgens de aanvragers zullen informeren over de beoordeling van hun aanvraag en indien nodig kan gevraagd worden nadere details te verschaffen.

Opmerking:

De registratieplicht geldt niet voor de visserijsector. Voor deze groep volgen er nadere instructies.

Indien u vragen heeft kunt u contact maken met de afdeling Project Beheer op het nummer 479112 tst 1405 of per email minlvv2020@gmail.com

Meer nieuws