Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Regering zal optreden bij ongeoorloofde koersopdrijving

De regering houdt de situatie met betrekking tot de koers sterk in de gaten. Zij zal bij ongeoorloofde koersopdrijving niet schromen om de autoriteiten in te schakelen die kunnen optreden. Vanuit het parlement was de regering aandacht gevraagd voor het beschermen van de burgers tegen personen die de koers omhoogstuwen. President Chandrikapersad Santokhi heeft op maandag 16 november 2020 bij beantwoording op vragen van het parlement in de eerste ronde van de begrotingsbehandeling aangegeven dat er recentelijk inderdaad is opgetreden tegen die personen.

Volgens het staatshoofd heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) conform de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren, het instrument van boete, waarvan zowel een preventieve als repressieve werking zal uitgaan.

Tevens heeft de moederbank bij voortgezette niet-naleving van de regels door een geldtransactiekantoor de bevoegdheid de vergunning op te schorten voor een door haar te bepalen tijdsduur van ten hoogste dertig dagen. Dat is reeds een aantal keren gebeurd. Bij volharding daarna, in de niet-naleving van de regels, is de bank bevoegd de vergunning in te trekken.

Indien het bij de samenleving bekend is dat iemand of een organisatie bewust bezig is met het opsturen van de koers, is het, aldus de president, de plicht om deze door te geven aan de terzake relevante instanties. De politie en de economische controledienst zullen dan optreden.

Meer nieuws