Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Regering overlegt met vakbeweging over invulling Sociaal Economische Raad

De Sociaal Economische Raad (SER) wordt binnenkort geïnstalleerd. Alvorens op dit punt te komen, is het van belang dat alle neuzen in een richting wijzen en de regering een weloverwogen besluit neemt. In dit kader heeft president Chandrikapersad Santokhi op woensdag 9 september 2020 de besturen van de vakcentrale C-47, AVVS de Moederbond en de Centrale van Landsdienaren Organisaties op het paleis ontvangen.

C-47 ondervoorzitter Claudette Etnel zegt dat het onderhoud met het staatshoofd naar verwachting is verlopen. Partijen hebben zich gebogen over de afvaardigingen van de vakbeweging in de SER. “De vakbeweging heeft daar een aantal plaatsen en daarover moest er concensus bereikt worden,” aldus Etnel. Ze voegt eraan toe dat partijen tot nu toe zijn gekomen uit het dispuut dat er was tussen een deel van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) en C-47.

Etnel verwacht dat met hetgeen vandaag is besloten een goede aanzet is gegeven tot het volledig oplossen van het geschil. De volgende stap is de installatie van de raad, waar er acht plaatsen beschikbaar zijn voor de vakbeweging, te weten: C-47, CLO, PWO en de Moederbond. Op de CLO na is er reeds een besluit genomen over de afvaardiging van de genoemde vakorganisaties voor de SER.

Ook Moederbond-voorzitter Errol Snijders is tevreden met het gesprek met de president. “We hebben een goed gesprek gehad. Er zijn wat harde woorden gevallen maar dat hoort erbij.” Snijders legt uit dat het de bedoeling was om vanuit de vakbeweging duidelijkheid te geven over haar afvaardiging voor de Staatsraad en de SER. Snijders: “Er zijn verschillende standpunten, er zijn vakorganisaties die buiten Ravaksur vallen en er zijn vakorganisaties die ook andere meningen hebben dan wat de meerderheid zegt binnen Ravaksur.” Hij noemt dit zaken die normaal zijn, maar waarvoor er een oplossing moet zijn.

President Santokhi acht de Sociaal Economische Raad van belang voor het gezamenlijk aanpakken van de financieel economische crisis in ons land.

Meer nieuws