Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Regering komt met sociaal vangnet

De maatregelen die de regering zal treffen om de economie wederom gezond te maken, zullen een impact hebben op de samenleving. Daarbij heeft de regering gemeend de sociaal zwakkeren in de samenleving tegemoet te komen. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning gaf aan, dat een van de noodzakelijke maatregelen de aanpassing van de wisselkoers zal zijn. Deze zal ongetwijfeld invloed hebben op de gemeenschap. De regering heeft gemeend om de zware klappen op te vangen via een sociaal vangnet.

In De Nationale Assemblee is minister Achaibersing uitgebreid ingegaan op een aantal zaken waaruit blijkt dat gezond maken van de economie dringend noodzakelijk is. De situatie ziet er alles behalve rooskleurig uit, maar de bewindsman gelooft dat met de bijdrage van een ieder, Suriname uit de put kan klimmen. Voor de sociaal zwakkeren kondigde de minister de volgende maatregelen aan.

– Verhoging van de AOV van SRD 525,- naar SRD 750,- per maand, ingaande 1 November 2020

– Verhoging AKB van SRD 50,- naar SRD 75,- per maand, ingaande 1 November 2020

– Verhoging financiële bijstand van SRD 375,- per maand naar SRD 500,-, ingaande 1 November 2020

– Continuering fiscale heffingskorting van SRD 750,- per maand tot het moment van invoering van de BTW.

– Ten behoeve van de voedselpakketten SRD 200 mln. per jaar beschikbaar te stellen

– Verschuiving van object naar subjectsubsidie voor ander andere elektriciteit, drinkwater, kookgas en openbaar transport voor zwakke huishoudens.

Minister Achaibersing gaf aan, dat er zondermeer teruggegeven wordt aan de samenleving. Op jaarbasis geeft de overheid aan Algemene Kinderbijslag SRD 86 miljoen. Voor AOV is dat SRD 539 miljoen en financiële bijstand SRD 86 miljoen.

Ondanks de bezuinigingen en inkomstenverhogende maatregelen zullen de uitdagingen aanwezig zijn.

Waar Suriname naartoe moet is een begrotingstekort van 3-5% van het BBP. Verder:

– Schuldquote terug naar max 60% BBP

– Duurzaam evenwicht op de lopende rekening

– Monetaire reserve minimaal 3 mnd. import

– Stabiel prijspeil: inflatie single digit, bij voorkeur max 5%, en stabiele koers

– Groei van de economie minimaal 3%, ook buiten goud en olie-industrie

– Opvang van kwetsbare groepen en het scheppen van banen

De koersaanpassing, fiscale maatregelen en herschikking van schulden is van eminent belang om het liquiditeitstekort van de overheid op korte termijn te verminderen van 19% naar 5% voor het jaar 2021.

Meer nieuws