Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Regering heeft duidelijker beeld financiële positie staat

Na veel onderzoekswerk in de afgelopen twee maanden is het de regering gelukt een duidelijker beeld te krijgen van de financiële stand van zaken van ons land. President Chandrikapersad Santokhi zei op vrijdag 18 september 2020 in het parlement dat bij de start van de regeertermijn de financiële positie van de staat vrij onduidelijk was. “De cijfers en de administratie waren een grote puinhoop. Hoe meer zaken zichtbaar worden, is het duidelijk dat er op zijn zachts gezegd sprake is van een financieel wanbeleid in de afgelopen periode,” aldus het staatshoofd.

Hij benadrukt dat Suriname als land in een enorme financiële crisis zit. Er zal gaandeweg meer inzicht gegeven worden op de vraag waar de gelden naar toe zijn en het staatshoofd garandeert dat er hierop ook acties losgelaten zullen worden. Hoewel zij niet steeds achterom wil kijken, is het voor de regering ook belangrijk het parlement te informeren over de zaken die aan het licht zijn gekomen en de uitgangspositie naar stabiliteit en groei vast te stellen. President Santokhi zegt overigens dat het belangrijker is vooruit te kijken, maar dat de zaken die in strijd met de wet zijn gepleegd ook serieus aangepakt zullen worden.

Op weg naar stabiliteit en groei zijn er drie prioriteitsgebieden vastgesteld, te weten: 1.Beheersen van de COVID-19 verspreiding, 2.Werken naar oplossingen voor de financiële crisis en 3.Bestrijden van de enorme armoede in de samenleving. De visie van de regering daarbij is dat wij naar een samenleving moeten groeien waar iedere Surinaamse burger gelijkwaardig wordt behandeld en gelijke kansen krijgt ongeacht afkomst, vermogen, ras en of religie. President Santokhi: “Als eenieder vooruit kan kijken, dan alleen kunnen wij als natie groeien en verder werken aan natievorming en de eenheid in de samenleving verder versterken.”

Meer nieuws

ROS organiseert sportdag voor GLO-scholen

Het onderdirectoraat Recreatie en Sport (R&S) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft een sportdag in de vorm van een snoeppauze georganiseerd