Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

President Santokhi: “Nationaal Leger moet uit isolement gehaald worden”

Het Nationaal Leger moet volgens president Chandrikapersad Santokhi uit zijn isolement gehaald worden. Het staatshoofd heeft daartoe in de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van bevriende naties, waarbij het aspect van de veiligheid en veiligheidsstructuren aan de orde is gekomen. Het voorgaande zei het staatshoofd op vrijdag 27 november 2020 in zijn openingstoespraak van de workshop “Defensie Voorwaarts”. Tijdens de gesprekken is duidelijk geweest dat het Nationaal Leger uit zijn isolement gehaald moet worden.

Zo zullen er weer samenwerkingen met andere legers moeten zijn en de jungle trainingen wederom moeten plaatsvinden. Het Nationaal Leger moet weer naar buitenlandse missies kunnen en deel moeten zijn van vredeslegers. Het staatshoofd zegt technische bijstand te hebben gevraagd om het NL in alle opzichten te versterken. De eerste gesprekken hiertoe zijn al geweest op uitvoerend niveau. President Santokhi zegt vanuit zijn hoedanigheid als opperbevelhebber voor de samenwerkingen te hebben gevraagd. Hij benadrukt dat de inzichten van het ministerie van Defensie en het NL zelf onmisbaar en van doorslaggevende aard zijn om stappen voorwaarts te maken en het leger te maken tot een wat het volk, de regering en hij als staatshoofd graag willen zien: een modern, professioneel en dienstbaar leger.

Het staatshoofd herinnerde de defensieorganisatie aan haar taken, die moeten niet alleen zijn wat de samenleving wil, maar ook hetzelfde als de taken die legers internationaal hebben. Er zal naar de externe dreigingen voor de soevereiniteit van ons land, maar bovenal ook de interne dreigingen gekeken moeten worden. De president riep het leger op zichzelf een spiegel voor te houden en nagaan wat verkeerd is gegaan. Hij benadrukte dat soevereiniteitsdreiging ook kan komen door interne zaken als mismanagement, wanneer delen van het grondgebied in handen zijn, delen van natuurlijke hulpbronnen niet meer controleerbaar en door georganiseerde misdaad en contrabande in het achterland. Deze zaken noemende, zei het staatshoofd dat er een sterk fundament gelegd zal worden om het land weer op te bouwen en het hoogste gezag uit te oefenen.

Hij acht het belangrijk dat alle veiligheidsdiensten professioneel functioneren en integer gemaakt worden. De politieke top zal de komende weken beslissingen nemen over de veiligheidsdiensten, te weten het Korps Politie Suriname (KPS), het NL, de Douane en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) om al deze diensten professioneler te laten functioneren met in acht neming van de wettelijke regelingen en in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag. De president benadrukt dat de veiligheidsdiensten pijlers zijn voor duurzame ontwikkeling. “Als zij niet goed functioneren gaan wij een gevoel van onbehagen hebben in de samenleving. Als regering willen wij dat niet hebben.”

Meer nieuws