Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

President Santokhi installeert werkgroep doorlichting KPS

Commissievoorzitter Sharma Lakhisaran

President Chandrikapersad Santokhi heeft een werkgroep geïnstalleerd, die het Korps Politie Suriname (KPS) zal doorlichten. “Het uitgangspunt zal zijn dat er in alle objectiviteit gewerkt zal worden, met inachtneming van de algemene principes van behoorlijk bestuur. Daarbij zal ook toegepast worden het principe van hoor en wederhoor.” Dit zegt Sharma Lakhisaran, voorzitter van de werkgroep doorlichting KPS in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname.

President Santokhi heeft bij zijn toespraak aangegeven dat het KPS een belangrijke actor is bij de bescherming van mensenrechten en de rechtshandhaving en is daarmee een essentiële organisatie ter waarborging van de democratische rechtstaat in Suriname. “Om deze reden zal het KPS een onbevlekte en integere organisatie moeten zijn en zullen politieambtenaren, die deel uitmaken van het KPS eveneens onbevlekt en integer moeten zijn.”

Het staatshoofd heeft verder aangegeven dat uit beschikbare informatie blijkt dat er zich vermoedelijk onregelmatigheden hebben voorgedaan bij de werving en selectie van rekruten. Dit geldt ook voor het optreden van politiepersoneel al dan niet op instructie van leidinggevenden, waardoor de benodigde integriteit van het politiekorps, ernstige schade kan zijn toegedaan. “Voorts zijn er gevallen bekend, waarbij noodzakelijk optreden van politieambtenaren, op instructie van hogere politieambtenaren achterwege is gelaten, zonder dat daar een gerechtvaardigde noodzaak toe was.”

“Dit soort aangelegenheden tasten de integriteit en het imago van het politiekorps aan en dat leidt ertoe dat het politieapparaat aan gezag inboet. Deze regering staat een optreden voor gebaseerd op basis van wet en recht en op basis van gezag. Daarom is het noodzakelijk om een diepgaand onderzoek in te stellen naar de omstandigheden en gebeurtenissen, zodat er duidelijkheid kan worden verschaft”, aldus de president.

De werkgroep is geïnstalleerd op 24 augustus 2020 voor een periode van 3 maanden. Het staatshoofd heeft in zijn toespraak de korpschef, alle politiefunctionarissen en de samenleving opgeroepen om alle informatie omtrent de werving en selectie van politiefunctionarissen en vermeende onregelmatigheden aan de commissie te doen toekomen.

Meer nieuws