Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

President Santokhi hoort pijnpunten politiebond aan

President Chandrikapersad Santokhi heeft het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) ontvangen om de pijnpunten, waarmee zij zat aan te horen. Bondsvoorzitter Raoul Hellings zegt dat de bondsleiding zich niet kon verenigen met de wijze waarop het korps de afgelopen periode is bejegend. Zo zijn bepaalde  politiefunctionarissen recentelijk uit hun functie gehaald, zonder daarover met de bond te communiceren. Het bestuur is er ook niet mee eens dat zij formeel niet betrokken of geïnformeerd is door de regering over het voornemen en acties om het politiekorps te doorlichten. De president heeft in het kader van de doorlichting recentelijk een commissie geïnstalleerd om onderzoek te doen naar aanleiding van vermoedens omtrent mogelijke misstanden bij de werving en selectie van de laatste groep rekruten.

De ontmoeting van heden 2 september 2020 heeft plaatsgevonden op verzoek van het bondsbestuur. “Wij hebben de kanttekeningen, die wij hebben vervat in ons schrijven aan de president, op tafel gelegd. Wij zijn van oordeel dat er een betere communicatie moet zijn tussen de minister, de president en het bondsbestuur. Wij hebben allemaal ons eigen domein. Het domein van de bond is dat het belang van de leden wordt behartigd.” Dit zegt woordvoerder Revelino Eijck van de SPB.

President Santokhi heeft tijdens het gesprek de intentie getoond en instructie gegeven om te werken aan betere communicatie met de SPB. Verder is er van inzichten uitgewisseld die meegenomen zullen worden in het te formuleren beleidsplan van het ministerie van Justitie en Politie. Woordvoerder Eijck zegt dat de president de instructie heeft gegeven dat het bondsbestuur ook betrokken moet worden bij het te formuleren beleidsplan.

Meer nieuws