Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

President Santokhi: “Districtsbezoeken laten lijden en hoop zien”

De bezoeken die president Chandrikapersad Santokhi en zijn regeerteam bezig zijn af te leggen aan de verschillende districten laten volgens het staatshoofd zowel het lijden vanwege de crisis en de recente herstelmaatregelen alsook vertrouwen en hoop dat het goed komt, zien. Het staatshoofd heeft geconstateerd dat de samenleving de pijn voelt van de crisis waarin ons land is komen te verkeren, maar ook de pijn van de door de regering getroffen maatregelen om uit deze crisis te geraken. “Maar we zien ook begrip, hoop en vertrouwen dat het wel goed komt. Met name als ze horen wat de tijdlijn is die regering heeft uitgezet om uit de crisis te komen”.

President Santokhi benadrukt dat dit de kracht is die de regering nodig heeft en tevens de veerkracht die de Surinaamse samenleving toont. Hij zegt dat wij als samenleving samen eruit komen door in eenheid te werken, elkaar te ondersteunen en elkaar niet neer te halen. In de afgelopen dagen zijn de districten Saramacca, Coronie en Nickerie bezocht en eerder vorige maand waren Commewijne en Para de eerste in de rij. Op schema staan er bezoeken aan Brokopondo, Marowijne, Wanica, Sipaliwini alsook Paramaribo als hoofdstad. Het staatshoofd vertrekt dit weekend naar Pusugrunu voor een krutu in het kader van de Dag der Marrons.

Hij merkt op dat er vertrouwen is dat de regering de problemen waarmee het land kampt, zal oplossen. Het zelf aanhoren van de noden en problemen waarmee de bevolking kampt is dan ook een van de voornaamste doelen van deze bezoeken. De regering wil op deze manier het contact met het volk blijven onderhouden, zelf meemaken in welke omstandigheden men moet leven, zorggebieden bezichtigen en vernemen wat de plannen van de lokale besturen en gemeenschappen zijn. Volgens president Santokhi heeft de regering veel informatie verkregen. Naarmate er normalisatie van de COVID-19 beperkingen komt, zal de regering verdere afspraken met de bevolking maken hoe de problemen op te lossen, met welke middelen en binnen welke tijdslijn.

Het staatshoofd zegt dat uit bezoeken is gebleken dat men veel informatie nodig heeft en het liefst rechtstreeks wil communiceren met de regering. Er blijkt een enorme behoefte aan informatie te zijn ondanks er vanuit de verschillende media veel berichten worden gebracht. Op basis hiervan is besloten dat de president wekelijks in een programma via een nationaal te bereiken radiostation de samenleving informeert over het beleid, het regeerprogramma en maatregelen die de regering zal treffen. Het programma zal mogelijk een interactief karakter hebben. Naast ontmoetingen met de gemeenschap zal er ook overleg gevoerd worden met belangrijke stakeholders binnen de samenleving. President Santokhi noemt hierbij nadrukkelijk de directie en besturen van mediahuizen.

Meer nieuws