Stichting Pensioenfonds Suriname (PFS)

Oprichting en beheer van het PFS
De Stichting Pensioenfonds Suriname is bij landsverordening van 9 december 1972 G.B. 1972 No. 150 op 1 januari 1973 opgericht. De directie van het Pensioenfonds Suriname (PFS) is belast met het beheer van het fonds, de toepassing van de regels en bepalingen en het toezicht op de naleving van de Ambtenarenpensioenwet 1972.

Daarnaast is de Raad van Toezicht belast met het toezicht op de uitvoering van de taak die aan de directie van het Pensioenfonds Suriname (PFS) is opgedragen. De Raad van Toezicht is terzake zijn toezicht houdende taak verantwoording verschuldigd aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Doel van het PFS
Zorgdragen voor het voldoen aan de pensioenverplichtingen en de overige uitkeringen die zijn vastgelegd in de Ambtenarenpensioenwet uit 1972.

Pensioensoorten
De pensioenregeling kent de volgende pensioensoorten:


Voor de aanvraag formulieren kunt u gaan naar aanvraagformulieren-pensioen>>>

Bent u gepensioneerd en woont u niet meer in Suriname?
Iedere gepensioneerde die een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezit moet ieder jaar tussen 1 januari en 31 maart een Attestatie de Vita (bewijs van in leven) indienen bij het Pensioenfonds Suriname.

Deze Attestatie de Vita garandeert de maandelijkse overmaking van het pensioen voor dat lopende jaar. Als u deze Attestatie niet inlevert, dan riskeert u een stopzetting van de pensioenstortingen.

Kosten Attestatie de Vita
De kosten om een Attestatie de Vita te verkrijgen kunnen in sommige landen kwijtgescholden worden. Daarvoor moet u kunnen aantonen dat u dit document jaarlijks moet indienen bij het pensioenfonds. Vraag bij ons naar een dergelijke verklaring als dit van toepassing is op u.

Uw pensioenaanvragen kunt u mailen, per post versturen naar ons kantoor of langs brengen tijdens kantooruren. Bekijk voor de details de contact info hieronder.

Wilt u meer weten, gaat u naar Pensioenfonds Suriname

OPENINGSTIJDEN
Het kantoor is op alle werkdagen voor het publiek open van maandag tot en met vrijdag tijdelijk tussen 7:30u. en 13:30u.

CONTACT INFO
Hofstede Crull’laan 4,
hoek Mauriciusstraat
Paramaribo
Telefoon: (597)471678
WhatsApp: 597-8930074
info@pensioenfondssuriname.org