Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Nationaal Ontwikkelingsfonds Agribusiness (NOFA)

Wat is NOFA?
Het bevorderen, vergroten, verduurzamen en verhogen van de kwaliteit van de agrarische productie en export, het bieden van werkgelegenheid en het verbeteren van de bedrijfsefficiëntie van agrarische bedrijven in Suriname. De middelen uit dit fonds moeten zorgdragen voor het versterken van de concurrentiepositie en de verdiencapaciteit van de agrarische bedrijven, door toegang tot kredieten te verbeteren. Het op verantwoorde wijze verstrekken van kredieten aan ondernemers in de agrarische sector.

 • Valutasoort – SRD
 • Leensom – Maximaal SRD 1.000.000, –
 • Looptijd – Maximaal 120 maanden of 10 jaar
 • Rendement – 5 ½ % per jaar
 • Soort financiering – Investeringsfinanciering
 • Grace periode – Maximaal 12 maanden

 

Oprichting van NOFA
Het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA) is bij wet van 11 april 2022 opgericht. Daarbij is vastgesteld dat het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij belast is met de uitvoering van deze wet (Wet Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA).


NOFA financiering is bestemd voor:

 • Agrarische bedrijven en individuen ten behoeve van de primaire productie en/of verwerkingsindustrie.
 • De financiering is uitsluitend voor bedrijfseconomische productieve en innovatieve investeringen en seizoen kredieten.


NOFA financiering is niet bestemd voor:

 • Aankoop van land, woningbouw en andere consumptieve uitgaven.
 • Herschikking van bestaande schulden.


Wat heeft u nodig om een NOFA financiering aan te vragen?

 • CBB uittreksel 
 • Nationaliteitsveklaring
 • Kopie E-ID
 • Werkgeversverklaring en Salarisslip (indien aanwezig)
 • 3 laatste bankafschriften
 • Hypothecair uittreksel (niet ouder dan 1 maand)
 • Kopie grondbeschikking/eigendomsakte
 • Taxatierapport (niet ouder dan 1 jaar)
 • Plan van aanpak (ondernemersplan)
 • Verklaring LVV aantal ingezaaide arealen (landbouwers)
 • Inkomsten- en uitgavenstaat
 • Offerte goederen/meststoffen


Indien rechtspersoon:

 • KKF uittreksel(niet ouder dan 3 maanden)
 • Statuten
 • Bedrijfsvergunning (indien van toepassing)
 • Financiële cijfers van de afgelopen 3 jaren en de prognoses voor de komende 3 jaren.


Zekerheden

Het verlenen van de financiering geschiedt tegen het verstrekken van zekerheden.

 • 1e hypotheek op onroerende goederen;
 • Alle andere in dekking te geven activa van de ondernemer/teler/aanvrager in fiduciair eigendom over te dragen of een mogelijke onderzetter van onroerende goederen;
 • Het vermogen van de borg overleggen en vaststellen. De borg moet ter bevestiging de borgstellingsovereenkomst tekenen en daarbij de vermogensblokkering t.b.v. NOFA overdragen.
 • Cash dekking
 
 

Voor meer informatie of aanvragen kunt u contact opnemen met de Agribusiness Unit van Trustbank Amanah:

E-mail : agribusiness@trustbankamanah.com

Telefoon : 452800 | 476111 ext. 4110 / ext. 4111 / ext. 4118 | Nickerie 211050 of 211051

WhatsApp + Bel : 597 8647590 of +597 8676617

Website: Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA) – Trustbank Amanah