Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer

Nieuwe kostgrondjes voor gezinnen van de dorpen van brownsweg

Op zaterdag 25 mei heeft Stinasu (Stichting Natuurbehoud Suriname), die valt onder het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, een belangrijke stap gezet in het ondersteunen van lokale gemeenschappenmet de toekenning van 16 nieuwe kostgrondjes aan gezinnen van de dorpen van Brownsweg.

Dit initiatief is een uitbreiding van een agroforestry-project dat al eerder is uitgevoerd in 2023 en wordt nugefinancierd door het Zijsters Zendings Genootschap (ZZG). Het bestuur van EBG-Brownsweg helpt STINASU met met de locale coordinatie van de zaken voor de planters.

Tijdens de activiteit werden de nieuwe kostgrondjes toegewezen aan de gezinnen, die op deze grondorganische landbouw zullen bedrijven. Dit betekent dat er geen gebruik gemaakt wordt van chemische bestrijdingsmiddelen, maar dat er op een natuurlijke en biologische manier geteeld wordt, waardoor de biodiversiteit behouden blijft en de voedselveiligheid gewaarborgd is.

De 16 nieuwe kostgrondjes voegen zich bij de al bestaande 17, waardoor nu in totaal minimaal 33 gezinnen zullen profiteren van deze initiatieven. Naast het toewijzen van de gronden, worden zij ookvoorzien van landbouwmaterialen en gereedschappen.

De aanwezigen kregen een rondleiding en erwordt op verzoek van de gezinnen een tractor met ploeger beschikbaar gesteld voor het ploegen van alde 33 kostgronden aan de grens van Het Brownberg Natuurpark. De overeenkomst met STINASU voor het gebruik van deze kostgronden is voor drie jaar, waarbij deopbrengsten volledig toekomen aan de planters. Na deze periode zal er opnieuw onderhandeld wordenover de voortzetting en de voorwaarden van het gebruik.