Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

Directoraat Algemeen Beheer Natuurlijke Hulpbronnen

Algemene taakstelling:

 • De zorg voor de beleidsadvisering, de beleidsuitwerking en beleidscoördinatie van alle administratieve diensten zijnde: humanresourcesmanagement/personele aangelegenheden, begrotings- en financiële zaken, logistieke aangelegenheden/ algemene zaken, juridische zaken, documentatie en informatievoorziening, interne controle en ICT;
  • De coördinatie van het vaststellen van de jaarbegroting van het ministerie;
  • Het toezicht op de effectieve en efficiënte uitvoering van de begroting;
  • Het verwerven van inzicht over de criteria en het beleid ten aanzien van begrotingen en personele aangelegenheden conform richtlijnen van respectievelijk de ministeries van Financiën en Planning en Binnenlandse Zaken;
  • Het leveren van een bijdrage aan het opstellen van de periodieke monitorings- en evaluatie verslagen van de Ministeriële Plan Unit (MPU);
  • Het verschaffen van informatie over het beleid, de procedureregels en de richtlijnen bij de besluitvorming, voorbereiding en uitvoering van projecten en programma’s aan belanghebbenden.

Dit directoraat bestaat uit twee (2) onder directoraten:

 • Onderdirecteur administratieve diensten (ODA)
 • Onderdirecteur financieel beheer (ODFB)
 • De afdelingen: Juridische Zaken (JURZA); Documentatie en Informatievoorziening (DIV); Interne Controle en ICT