Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Onderwijs heeft geen bursalen teruggeroepen uit Cuba

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur maakt hierbij bekend dat zij geen bursalen heeft teruggeroepen uit Cuba. Alle bursalen die via het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur op Cuba studeren in het formeel studiebeurzen program Cuba-Suriname, studeren door. Ze zijn niet teruggeroepen door het ministerie.

De studenten die buiten het formeel beurzenprogram van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur met andere middelen zijn gaan studeren, zijn formeel geen bursalen. Studenten die zonder beurs van het ministerie van onderwijs studeren, maar met andere middelen studeren, onder andere van hun ouders, bedrijven, andere ministeries of studielening, zijn geen bursalen.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft de bevoegdheid niet die studenten terug te roepen.

Dat is dus ook niet gebeurd, meldt het ministerie.

Meer nieuws

ROS organiseert sportdag voor GLO-scholen

Het onderdirectoraat Recreatie en Sport (R&S) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft een sportdag in de vorm van een snoeppauze georganiseerd