Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Opening 5 daagse Milieuweek 2023; Thema: “Stop Plastic Vervuiling”

Thema: Stop Plastic Vervuiling

Toespraak Minister Marciano Dasai van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu
Directeur Ritesh Sardjoe van het Directoraat Milieu
  Het Ministerie van Ruimtelijke, Ordening en Milieu (ROM) en partners organiseren in het kader van wereld milieudag de ‘Milieuweek 2023’. Wereld milieudag, welke jaarlijks op 5 juni wordt herdacht, is een goede gelegenheid om het bewustzijn te vergroten over de uitdagingen waarmee ons milieu wordt geconfronteerd en om de gemeenschap te betrekken bij het vinden van duurzame oplossingen. Dit jaar is het thema van wereld milieudag “Beat Plastic Pollution” en in dat kader zal ook de nodige aandacht gegeven worden vanuit het Ministerie van ROM.    In de afgelopen 70 jaar is plastic – een veelzijdig en duurzaam materiaal – een product geworden dat onmisbaar is in de markt. Kunststoffen kunnen belangrijke voordelen bieden, van levensreddende medische hulpmiddelen tot veilige en duurzame voedselopslag. Maar onnodige en vermijdbare kunststoffen, vooral verpakkingen voor eenmalig gebruik en wegwerpartikelen, vervuilen onze planeet in alarmerend tempo. Decennia van economische groei en een toenemende afhankelijkheid van wegwerpplastic hebben geleid tot een stortvloed van onbeheerd afval, waardoor een golf van problemen is ontstaan. Wereldwijd worden er elk jaar meer dan 300 miljoen ton plastic, waarvan er momenteel geschat wordt dat er jaarlijks 11 miljoen ton plastic afval in meren, rivieren, kustgebieden en uiteindelijk in de oceaan terechtkomt en dat zal de komende 20 jaar verdrievoudigen, als we geen acties ondernemen.  Uit onderzoek is gebleken dat Suriname 20.309 ton aan plastic afval heeft geproduceerd in het jaar 2020. Het Koni Doti project is één van de initiatieven geïnitieerd door het ministerie van ROM om de bewustwording van afvalscheiding bij de bron te stimuleren en zodoende plasticvervuiling tegen te gaan.    Het thema van Wereld milieudag 2023 zal in dusverre de nadruk leggen op acties van mensen om plasticvervuiling tegen te gaan. Deze acties kunnen vertaald worden in maartregelen die overheden en bedrijven nemen om dit milieuprobleem aan te pakken.  

 In de milieuweek 2023 zal de focus gelegd worden op:
Bewustwording vergroten: Plasticvervuiling en de schadelijke gevolgen ervan voor de gezondheid, de economie en het milieu kunnen niet worden genegeerd. Er moet dringend actie worden ondernomen. Tegelijkertijd hebben we effectieve oplossingen nodig. We willen mensen bewust maken van de van de impact van plastic afval door middel van de geplande activiteiten tijdens de milieuweek;  Gemeenschapsbetrokkenheid vergroten: de focus zal gelegd worden op het betrekken van de gemeenschap te bij het vinden van duurzame oplossingen voor plasticvervuiling. Tijdens
de milieuweek zullen er activiteiten worden georganiseerd waar de gemeenschap wordt geïnformeerd over duurzame alternatieven teneinde plasticafval te verminderen;  
Verantwoordelijkheid nemen: hierbij willen we individuen, bedrijven en organisaties aanmoedigen om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun plasticverbruik en om daarvoor in de plaats duurzame alternatieven te gebruiken. 

Het doel van Milieuweek 2023 is om aandacht te schenken aan het complex probleem van plasticvervuiling, maar tevens ook alle initiatieven en acties die er in Suriname zijn, te inventariseren om zodoende milieubescherming en natuurbehoud in Suriname te bevorderen. 

Doelgroepen:

  • Jongeren 
  • Bedrijfsleven 
  • Beleidsmakers
  • Milieuorganisaties 
  • Totale Surinaamse samenleving