Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Minister Sewdien brengt bezoek aan kassenteelt bedrijf

Minister Prahlad Sewdien, van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een bezoek gebracht aan het kassenteelt bedrijf H2O Cultivax te Tawajaripolder. Dit bezoek heeft plaatsgevonden op zaterdag 8 augustus 2020.

Het bedrijf is in 2017 gestart met de voorbereidingen en vanaf dien is er veel tijd, onderzoek, registratie en geld in geïnvesteerd. De eigenaar, Vinod Baldew, gaf aan dat als je een duurzame landbouwonderneming wilt neerzetten, er heel veel aan te pas komt. “We moesten de windrichting bepalen, de snelheden meten, tevens moesten we het PH-gehalte en vochtigheid meten en registreren. Dit was van belang om onder andere te weten hoe we de kassen moesten opzetten en waar ze aan moesten voldoen.”

Momenteel legt H2O Cultivax zich toe op onder andere sla, komkommer, tomaat en paprika en worden lokale supermarkten voorzien.

Minister Sewdien kreeg een rondleiding in de kassen. “Het is voor mij een waar genoegen om hier te zijn en te zien wat er allemaal staat, ik verlies de voorbereidingen die eraan vooraf zijn gegaan niet uit het oog.

De heer Baldew en echtgenote gaven aan dat ze alleen niet in staat zullen zijn om aan de export vraag te voldoen. Volgens het echtpaar zijn er rond de 40 kassen nodig om te kunnen exporteren, waarbij elke ondernemer zich toelegd op maximaal 4 gewassen. Samenwerken met collega-bedrijven is dus dringend vereist.

De minister gaf aan alleen ondersteuning te kunnen bieden aan bedrijven die als collectief optreden. “Ik reken op uw toezegging voor het delen van uw kennis en ervaring. Dit is een prachtig voorbeeld om jongeren te stimuleren in de agrarische sector te gaan.”

Meer nieuws