Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Minister Sewdien: Boeren let op je verantwoordelijkheid!

De overheid is verantwoordelijk voor het pompgemaal en onderhoud van de hoofdirrigatie kanalen, terwijl de boeren verantwoordelijk zijn voor de secundaire en tertiaire lozingen. “Dat is de afspraak”. Dit zei minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Tijdens veldbezoeken die de LVV-minister aan rijstarealen in Nickerie in het afgelopen weekend heeft gebracht is gebleken dat bepaalde boeren het nalaten om hun lozingen te onderhouden. Dit zorgt voor stagnatie binnen het irrigatiesysteem, illustreerde de minister tijdens het interview dat van hem werd afgenomen door de Communicatie Dienst Suriname (CDS) tijdens de veldbezoeken.

“Men blijft continu afgeven op de regering, maar de pompgemalen functioneren. Misschien niet honderd procent, maar wel in voldoende mate om de arealen van geschikt water te voorzien”, aldus de bewindsman. Bij een van de arealen die minister bezichtigd heeft is hij ten overstaan van CDS ingegaan op de verantwoordelijkheid van boeren. “De aanvoerleiding is hier helemaal dichtbegroeid, moet ik dat ook komen doen. Men blijft steeds maar afgeven op de overheid. Zij moeten hun deel ook oppakken. Van hieruit wijs ik de boeren erop dat zij een verantwoordelijkheid hebben”, aldus de LVV-topman.

Sommige boeren zaaien niet in maar houden hun duikers voor de invoer van water toch open, met als gevolg dat andere boeren geen water kunnen krijgen. Het kan er bij minister Sewdien niet in dat het kostbare water verspild wordt. “Boeren let op je verantwoordelijkheid! Als dat zo doorgaat, kan ik een dag besluiten ermee te stoppen. Ik kan niet met belastinggelden van het volk hier water gaan verpompen dat verspild wordt.” De minister heeft aangegeven dat een aantal boeren zich schuldig maken aan verspilling van water. De minister zegt dat actoren zich binnenkort hierover zullen moeten buigen om actie te ondernemen tegen deze boeren.’’ Hij moet een boete krijgen of zelfs opgesloten worden’’, zegt de minister verwijzend naar een areaal waar de landbouwer zich schuldig maakt aan waterverspilling.

Meer nieuws