Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Minister Mathoera en Indiase ambassadeur gaan voor duurzame samenwerking

Defensieminister Krishna Mathoera heeft recentelijk de ambassadeur van de Republiek India, Mahender Singh Kanyal, op het ministerie van Defensie ontvangen. Bij deze ontmoeting zijn de historische en de diplomatieke relatie alsook de bilaterale samenwerking de belangrijkste agendapunten geweest. De diplomatieke relatie tussen beide landen dateert van 1976. In 1977 opende India de deuren van haar ambassade in ons land en Suriname deed dit in het jaar 2000 in India.

Tijdens het toponderhoud tussen de Defensieminister en de Indiase ambassadeur is in het bijzonder stilgestaan bij de diverse creditlines die de Republiek India aan Suriname heeft doen toekomen. Met de invulling van de diverse kredietlijnen is in de afgelopen jaren op verschillende vlakken samengewerkt aan de verdere versterking en professionalisering van de defensieorganisatie.

Het is dankzij deze creditlines dat het ministerie van Defensie communicatieapparatuur en zwaar materieel zoals bulldozers en drie Chetak-helikopters, voor het National Leger heeft kunnen aanschaffen. Verder zijn er binnen deze credit lines trainingen verzorgd die zich toegespitst hebben tot het opleiden van Chetac-helikopterpiloten en technici voor het kunnen plegen van (deel)onderhoud van de toestellen in Suriname. Ook de aanschaf van een fire-arm simulator komt uit deze credietlijn.

Minister Mathoera heeft, gezien de urgentie, meteen enkele afspraken gemaakt met ambassadeur Mahender Singh Kanyal betreffende het achterstallige onderhoud en de inspectiewerkzaamheden van in het bijzonder de drie Chetak-helikopters. Deze moeten namelijk regelmatig worden ingezet voor essentiële militaire doeleinden zoals verkenning en patrouille. Maar ook ten tijde van evacuatie of voor het transport van (militaire) goederen.

Ambassadeur Mahender Singh Kanyal haalde de samenwerking aan op het gebied van kaderopleidingen en trainingen. Daarop aansluitend gaf de hij te kennen dat er wederom plaatsingsmogelijkheden zijn voor enkele kandidaten voor het volgen van opleidingen verbonden aan de National Defense College (NDC) en de Indian Technical en Economic Cooperation (ITEC).

Minister Mathoera heeft aangegeven zeker te zullen ingaan op het aanbod van de Indiase ambassadeur. Volgens de Defensieminister zal het ministerie in haar beleid de komende periode, samen met de Indiase ambassade, de diverse trainingsmogelijkheden in kaart brengen om optimale benutting te garanderen.

De dertiende ‘Aero India Exhibition 2021’ is tijdens de ontmoeting tussen de Defensieminister en de Indiase Ambassadeur ook ter tafel gekomen. Het gaat in deze om een prestigieuze tentoonstelling, georganiseerd door het ministerie van Defensie van India, waarbij behalve de Republiek India nog zeven (7) andere landen participeren. Ambassadeur Singh Kanyal deed meteen het verzoek aan minister Mathoera om dit evenement bij te wonen.

Bij deze exhibitie wordt er namelijk het allernieuwste op technologisch gebied ten behoeve van de krijgsmachtdelen gedemonstreerd. Minister Mathoera gaf te kennen dat dit evenement van zeer grote waarde is omdat het blijven moderniseren van de defensietechnologie noodzakelijk is gezien de steeds uitdijende cybercrime wereldwijd.

Tijdens het onderhoud met ambassadeur Mahender Singh Kanyal van India zaten ook aan de beleidsadviseurs drs. S.Abdoelrahman en drs Joeroeja-Hasselbaink.

Meer nieuws