Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew ontvangt nieuwe vakcentrale UvAV voor kennismaking

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op donderdag 27 juni 2024 het bestuur van de pas opgerichte vakcentrale Unie van Assertieve Vakbonden (UvAV) ontvangen voor een kennismakingsbezoek. Tijdens deze ontmoeting hebben beide partijen van gedachten gewisseld over de vrijheid van vakvereniging in ons land. Daarbij werd de cruciale rol van de vakbeweging voor de werkende klasse benadrukt. Ook is het belang van sociale dialoog en tripartisme besproken, evenals de rol van de vakbeweging bij het bevorderen van stabiele arbeidsverhoudingen en het voorkomen van sociale en arbeidsconflicten.

Mac Andrew heeft het bestuur van de UvAV gewezen op het belang van de vakbeweging bij het beschermen van werknemersrechten, het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het bevorderen van economische en sociale rechtvaardigheid. Om de positie van de werkende klasse verder te versterken, heeft de bewindsman de nieuwe vakcentrale aangemoedigd om samen te werken met de overige vakcentrales die zijn aangesloten bij de RAVAKSUR. De bewindsman benadrukte het belang van een gestructureerde samenwerking van vakbonden en vakcentrales. Deze samenwerking kan volgens hem de onderhandelingspositie van de vakbeweging als sociale partner versterken en bijdragen aan een grotere maatschappelijke invloed, wat uiteindelijk zal leiden tot verbeterde arbeidsomstandigheden en een rechtvaardigere samenleving.

Verder heeft Mac Andrew de UvAV gewezen op het belang van sociale dialoog en tripartisme voor de vakbeweging, niet alleen ter bevordering van stabiele arbeidsverhoudingen, maar ook ter stimulering van economische en sociale vooruitgang van de werkende klasse. In dit verband heeft de bewindsman ook de kwestie van representativiteit en legitimiteit aangehaald met betrekking tot welke delen van de vakbeweging door de overheid en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) als sociale partners kunnen worden beschouwd. De richtlijnen van de ILO voor de erkenning van vakverenigingen als sociale partners zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de vakcentrales die deelnemen aan sociale dialoog en tripartiete processen representatief en legitiem zijn. In zijn streven naar Decent Work voor iedereen zal het ministerie sociale dialoog meer dan ooit bevorderen, wat inhoudt dat alle relevante partijen, inclusief de UvAV, zullen worden betrokken bij overleg en besluitvorming over arbeidsgerelateerde kwesties. De minister heeft een beroep gedaan op de vakcentrale om een bijdrage te leveren aan de realisatie van Decent Work en om onder haar leden bewustzijn te creëren over de principes hiervan.

De UvAV benadrukte het belang van Decent Work en in dit verband werd de aandacht van de bewindsman gevraagd voor het fenomeen van Flex Work, in het bijzonder gelet op de onlangs gewijzigde wet betreffende uitzendkrachten, ter voorkoming van uitbuiting van Flex werkers. De Vakcentrale vroeg ook de aandacht van de bewindsman voor participatie in tripartiete organen en meetings met de regering, zodat een bijdrage geleverd kan worden aan de verbetering van de positie van de werkende klasse. Mac Andrew zegde de UvAV toe dat AWJ de vakcentrale zal uitnodigen om te participeren aan haar activiteiten en dat hij dit zal bepleiten bij de rest van de regering.

Paramaribo, 28 juni 2024
Communicatie Unit
Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Bestuursleden van de nieuwe vakcentrale UvAV op bezoek bij minister Steven Mac Andrew. Bestuursleden: Lloyd Pool, secretaris-generaal; Marchiano Hellings, penningmeester; Antoine Defares, 2e penningmeester; Astra Zebeda, secretaris; Norman Banai, secretaris en Kelvin Epril, secretaris.