Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew maakt kennis met nieuwe Chinese werkgeversvereniging

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op donderdag 4 juli 2024 de Chinese Vereniging Wenzhou Suriname ontvangen voor een kennismakingsgesprek. Deze vereniging, recent opgericht, bestaat uit kleine ondernemers, met name winkeliers, waarvan een groot deel tevens werkgever is. Tijdens deze ontmoeting heeft het bestuur van de vereniging de uitdagingen besproken waarmee ondernemers en werkgevers worden geconfronteerd op het gebied van arbeid, met name de taalbarrière bij de interpretatie van de arbeidswetgeving en bij het ondergaan van arbeidsinspecties. De vereniging is zich ervan bewust, dat de wetgeving nageleefd moet worden en promoot dat ook onder haar leden. In dit kader werd een verzoek gedaan aan de bewindsman om winkeliers, die de taal niet machtig zijn, de mogelijkheid te bieden om telefonisch hulp in te roepen bij een persoon die voor hun kan vertalen tijdens inspecties.

De vereniging informeerde de bewindsman ook dat haar leden veel Surinamers in dienst hebben, maar af en toe ook werknemers voor specifieke functies uit China moeten halen. In dit kader werd aangegeven, dat de taaltest bij het aanvragen van een werkvergunning voor issues zorgt, omdat de mensen uit China het Nederlands niet goed begrijpen. Mac Andrew benadrukte, dat ter bescherming van migrantenarbeiders en ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel het noodzakelijk is, dat vreemdelingen die een werkvergunning aanvragen, een inductie krijgen, zodat zij weten waar ze terecht kunnen, ingeval van problemen, maar ook inzicht krijgen in basisprocedures en verantwoordelijkheden van een werknemer. Het programma ‘Inductie Buitenlandse Arbeidskrachten’ is volgens de bewindsman een hele versoepeling ten opzichte van de ‘Test Basistaalkennis en Samenleving’, waarvoor voorheen het afleggen van een examen verplicht was voor vreemdelingen.

De bewindsman heeft de hoop uitgesproken dat de vereniging als organisatie van het bedrijfsleven zal bijdragen aan de verwezenlijking van Decent Work voor iedereen, door onder haar leden te bevorderen dat de arbeidswetgeving wordt nageleefd en dat dialoog wordt gestimuleerd, wat kan leiden tot betere arbeidsverhoudingen in de winkels en bedrijven van haar leden.

Paramaribo, 4 juli 2024
Communicatie Unit
Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Een vertegenwoordiging van het bestuur van de Chinese Vereniging Wenzhou Suriname op bezoek bij minister Steven Mac Andrew.