Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Regionale ontwikkeling en sport

Mensen met een beperking en sport: Monitoringsteam bespreekt uitdagingen met ROS

Op dinsdag 26 maart 2024 bracht het Monitoringsteam Mensen met een Beperking, een presidentiële commissie, een bezoek aan minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Het doel van de ontmoeting was het bespreken van knelpunten en oplossingen om het sportbeleid voor mensen met een beperking te verbeteren.

Het monitoringsteam werd geleid door de voorzitter Harold Pultoo, bijgestaan door de secretaris Vanity Nazir en Humphrey Eendragt, de coördinator van de subwerkgroep sport binnen dit monitoringsteam. Ook aanwezig waren Angelo Mercuur als lid en Wiren Meghoe, die werd bijgestaan door Rosita Etnel als tolk.

Voorzitter Harold Pultoo schetste diverse problemen die mensen met een beperking ervaren bij het beoefenen van sport. Humphrey Eendragt benadrukte de noodzaak van een inventarisatie van de behoeften van deze doelgroep en pleitte voor een duidelijk overzicht van de beschikbare accommodaties in Suriname.

Een belangrijk aandachtspunt was de renovatie van het basketbalveld in Sosis, dat momenteel in slechte staat verkeert. Hierdoor zijn organisaties voor mensen met een beperking genoodzaakt om gebruik te maken van de faciliteiten van de Witte Lotus. Eendragt presenteerde een projectplan voor de renovatie van het Sosis-veld, waarop minister Emanuël haar volledige ondersteuning toezegde.

Wiren Meghoe, lid van het monitoringsteam en doof voetballer, bracht de problematiek van de dovenvoetbalgroep onder de aandacht van de minister. Sinds januari is er geen trainer meer, wat de ontwikkeling van de sport belemmert. Minister Emanuël gaf haar team terstond de opdracht om een geschikte trainer te zoeken. Ook zal er een onderzoek worden ingesteld naar de redenen van het vertrek van de vorige trainer.

Angelo Mercuur, sportinstructeur voor mensen met een beperking, benadrukte het belang van inclusie. Hij pleitte voor een beleid dat mensen met een beperking niet apart behandelt, maar hen integreert in de reguliere sportbeoefening.

Minister Emanuel was ingenomen met de openheid en de oplossingsgerichte voorstellen van het monitoringsteam. Ze beloofde zich met hart en ziel in te zetten voor de belangen van mensen met een beperking en te werken aan een inclusiever sportbeleid.