Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Medische Zending en Malaria Programma houden krutu in Pelele Tepoe

Het aantal malariagevallen in het dorp Pelele Tepoe vertoont vanaf september 2020 een forse stijging in vergelijking met de andere maanden in 2020. In het kader hiervan heeft de Medische Zending (MZ) in samenwerking met het Malaria Programma van het Ministerie van Volksgezondheid een spoed krutu georganiseerd. De krutu werd gehouden op vrijdag 2 oktober met ondersteuning van de Pan American Health Organization (PAHO) in het dorp Pelele Tepoe, met de dorpskapitein, basja’s en de rangers van ACT.

Het doel van de krutu was om de malaria situatie in het dorp te bespreken en samen na te gaan hoe deze situatie beheersbaar te maken. De directeur van MZ, Herman Jintie, heeft hierbij de kapitein gevraagd om na te gaan hoe hij samen met de bewoners van het dorp een bijdrage kan leveren. “Niet alleen MZ of het Malaria Programma moeten ervoor zorgen dat Tepoe malaria-vrij wordt, maar de gemeenschap en de stakeholders dienen ook een bijdrage te leveren. Het beleid van MZ is om te voorkomen dat er malaria gevallen in het binnenland van Suriname zijn. De gemeenschap levert een bijdrage door zich aan de preventieve maatregelen te houden en bij klachten zich gelijk aan te melden voor screening en behandeling”, geeft de directeur aan. De Medische Zending heeft voor een periode van 3 maanden een MZ-microscopist op de polikliniek geplaatst, die ter plekke de screening en testing zal uitvoeren. De behandeling wordt protocollair gedaan door een Gezondheidszorg Assistent (GzA) in nauwe samenspraak met de arts.

Helene Hiwat, coördinator van het Malaria Programma van het Ministerie van Volksgezondheid, geeft aan dat Suriname bijna malaria-vrij was. “De eerste malaria-outbreak voor dit jaar was op Palumeu die door goede samenwerking met de gemeenschap is geëindigd. Op dit moment hebben wij alleen op Pelele Tepoe en Apetina malaria gevallen, waarbij wij ook dezelfde samenwerking verwachten om Pelele Tepoe malaria-vrij te maken. Hiwat vraagt de kapitein en de gemeenschap ook mee te werken door aan zelfbescherming te doen (o.a. onder een klamboe te slapen) en deel te nemen aan de behandeling hiervan.

De dorpskapitein gaf aan dankbaar te zijn dat er nationaal aandacht is voor de malaria situatie op Tepoe en heeft beloofd de boodschap over te brengen. Hij zal samen met zijn structuren erop toezien dat eenieder die het dorp binnenkomt, verplicht een screening op malaria zal ondergaan. Samen met het Ministerie van Volksgezondheid monitort MZ de malaria situatie in Tepoe en de nabijgelegen inheemse dorpen.

Meer nieuws