Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Volksgezondheid

Lading medicijnen uit India overhandigd aan president

De Indiase ambassade heeft een lading medicijnen ter waarde van ruim US$ 600.000 overhandigd aan president Chan Santokhi. De medicijnen zijn vrijdag aangekomen in Suriname. Het Kabinet van de President hield vanmiddag een formele ceremonie om de bijdrage van India te erkennen.

De symbolische overhandiging was gedaan door de president van India op 5 juni 2023 tijdens haar staatsbezoek aan Suriname. Ambassadeur Shankar Balachandran overhandigde een doos uit de zending aan de president in aanwezigheid van Amar Ramadhin, minister van Volksgezondheid, Maaltie Sardjoe, directeur van BGVS en enkele leden van de Surinaamse en Indiase gemeenschap. 

Terwijl hij de Indiase regering bedankte voor de gift van medicijnen, benadrukte de president dat de reeds bestaande bilaterale betrekkingen verder waren versterkt door de recente bezoeken op hoog niveau tussen India en Suriname en dat hij een efficiënt systeem had opgezet voor het gebruik van deze medicijnen, zodat het gratis en makkelijk iedereen in het hele land kan bereiken. De minister van Volksgezondheid bedankte in zijn opmerkingen de regering van India voor dit gebaar en hoopte dat de lopende gezondheidssamenwerking zich zou diversifiëren naar de productie van medicijnen in Suriname. Ook de ambassadeur sprak tijdens deze gelegenheid, meldt de Indiase ambassade.

De regering van India is altijd een van de eersten geweest die Suriname heeft geholpen bij het verlenen van hulp bij rampen. Eerder verleende de regering van India in april 2017 een contante bijstand van US$ 150.000 en in augustus 2018 US$ 50.000 aan Suriname als noodhulp. Deze keer heeft de regering van India besloten hulp in natura te verlenen. De regering van India handelde naar aanleiding van de lijst van medicijnen die Suriname nodig had en voldeed in een recordtijd aan deze vraag.

Om overstromingen in Suriname te beheersen, heeft de regering van India al een subsidie van ongeveer US$ 250.000 goedgekeurd voor een project Enhance early warning service delivery to communities of Suriname in order to build their resilience to flooding due to excess rainfall (Verbetering van de levering van vroegtijdige waarschuwingen aan gemeenschappen van Suriname om hun weerstand op te bouwen tegen overstromingen als gevolg van overtollige regenval).

Tijdens het staatsbezoek van de president van India aan Suriname van 4-6 juni 2023 heeft de regering van India twee intentieverklaringen getekend met Suriname op farmaceutisch gebied. De eerste gaat over samenwerking op het gebied van farmacopee en de tweede over samenwerking rond regelgeving van medische producten. De ondertekening van deze twee documenten zal mogelijkheden openen voor de export van algemene en betaalbare medicijnen van India naar Suriname en zal ook Indiase investeerders aantrekken om naar Suriname te komen om hier productiebedrijven voor medicijnen op te zetten. De ambassade zou investeringen in de sector in Suriname faciliteren.