Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Jeugdraad Suriname een feit door installatie gekozen leden

Suriname heeft een nieuw jongereninspraakorgaan op bestuurlijk niveau, want op zaterdag 8 juli 2023 vond in de Congreshal de installatie plaats van de gekozen 29 leden van de Jeugdraad Suriname (JRS). Deze raad is in de plaats gekomen van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) dat is opgehouden te bestaan. De geïnstalleerde leden hebben de meeste stemmen behaald bij de landelijke digitale verkiezing die op 1 juni 2023 is gehouden. De zittingsperiode van de JRS is 3 jaar. Bij de installatie waren onder andere aanwezig: de president, de minister van AWJ, DNA-leden, topfunctionarissen en topambtenaren van verschillende organen en ministeries, en familieleden van de geïnstalleerde jeugdraadsleden.

Suriname is portfoliohouder van het Jeugdbeleid binnen de Caricom. Vanuit die invalshoek heeft President, Chandrikapersad Santokhi, de raadsleden toegesproken en hun gewezen op hun rol en verantwoordelijkheid met betrekking tot ontwikkelingen en uitdagingen die betrekking hebben op zowel Suriname als op onze regio. Suriname heeft volgens hem in Caricomverband een leidende rol te spelen op het vlak van: sport, gender, cultuur, stimulering van industrieën, afgezien van de verhoging van het welzijn van jongeren in de regio. Hij vindt dat deze beleidsgebieden vooral jongeren regarderen, daarom verwacht hij een proactieve houding van de leden van jongerenraad, die zich volgens hem ook moeten  gaan bemoeien met klimaatsverandering en de gevolgen daarvan voor hen en toekomstige generaties. Afgezien van de inspanningen van de ouderen, moeten jongeren volgens hem het heft in eigen handen nemen voor hun toekomst, omdat de leefbaarheid van de aarde wereldwijd onder zware druk is komen te staan, door de manier waarop de mens ermee omgaat. Hij wees hen op de stijging van de zeespiegel en de negatieve effecten daarvan voor de landen van de regio, waaronder Suriname, die allen laaggelegen kustgebieden hebben. Volgens de president is het onvermijdelijk dat wij in de regio geconfronteerd zullen raken met de gevolgen van klimaatsverandering, daarom heeft hij de jongeren opgeroepen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen toekomst, die afhankelijk zal zijn van de leefbaarheid van de aarde. Het is volgens hem de hoogste tijd dat jongeren het roer in handen nemen om op te komen voor bescherming van de aarde.

Minister Steven Mac Andrew van AWJ die verantwoordelijk is voor het jeugdbeleid in ons land, heeft in zijn spreekbeurt het belang van jongerenparticipatie benadrukt bij de voorbereiding en voor een effectieve uitvoering van het jeugdbeleid. Participatie is volgens hem een van de pijlers van het fundament van het jeugdbeleid. Middels jeugdparticipatie wenst het ministerie volgens hem inzicht te krijgen in wat er leeft onder jongeren en welke oplossingsmodaliteiten zij voorstellen. Dat jongeren leven met verschillende issues en uitdagingen, is voor hem een vaststaand feit. Een effectieve aanpak van deze issues en uitdagingen kan volgens hem alleen wanneer de doelgroep wordt gehoord en wordt betrokken. Hij noemde in dit verband het geweld onder jongeren en schoolgevechten die de spuigaten uitlopen. Als voorbeeld haalde hij aan de zinloze moord op een scholier de afgelopen week. Participatie moet volgens hem onder andere resulteren in het weerbaar maken van jongeren, waardoor zij meer op een verantwoorde wijze kunnen omgaan met uitdagingen die op hen afkomen. Met het in leven roepen van de Jeugdraad, zal volgens hem jongerenparticipatie worden getild naar een hoger niveau, waarbij de leden op gezette tijden in overleg dienen te gaan met jongeren van hun district om van hen te vernemen waar de schoen precies wringt. Ook dient de beoogde jongerenparticipatie ervoor te zorgen dat jongeren in het land uit de eerste hand, dus van hun raadsleden, zullen moeten vernemen welke beleidsmaatregelen voorbereid en genomen zullen worden ter oplossing van issues. Als voorbeeld van de verwachte jongerenparticipatie noemde hij de landelijke trainingen die binnenkort door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) verzorgd zullen worden met de bedoeling om risico- en kansarme jongeren economisch weerbaar te maken. Hiervoor is er een bedrag van SRD 50 miljoen gereserveerd door de regering. De leden zullen volgens hem in het veld moeten gaan om de doelgroep te identificeren en van hen te vernemen welk beroepsgerichte vak zij graag zouden willen leren.

De Jongerenraad valt onder de directe verantwooordelijkheid van het Nationaal Jeugd Instituut (NJI). De waarnemend directeur van dit instituut, Mitesh Bhaggoe, die tevens de voorzitter is van de Verkiezingscommissie, heeft bij deze gelegenheid een toelichting gegeven op de transformatie van het jeugdparlement naar de Jeugdraad en op de online-verkiezing. De transformatie was volgens hem noodzakelijk om het imago van het jongereninspraakorgaan te verbeteren, terwijl de online verkiezing 90% goedkoper is uitgevallen dan de fysieke verkiezingen van voorheen.

Paramaribo, 9 juli 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

President Chandrikapersad Santokhi en minister Steven Mac Andrew met de geïnstalleerde leden van de Jeugdraad Suriname. De leden: Azanie Alfaisie, Thiara Amatmohamed, Gracelynn Amautan, Xemilya Asanredjo, Sjombatis Baabo, Abigail Bottse, Derfynio Engeso, Ghirrao Bhiemkaran, Rajeev Goerdin, Sakinah Heijns, Jelani Hooghart, Isha Jawahir, Magavia Jeroe, Ashish Kalisingh, Georgy Kwadjanie, Refaja Lindveld, Sercheenio Moeljakarta, Achive Olan, Riquella Olan, Ilaisa Panka, Soesando Pepe, Mangali Pikientio, Jeremiah Pinas, Shemar Rier, Gijorgie Samson, Jonathan Vrede, Brondon Wazirali, Ceejay Wiebers, Danilo Wong-A-Loi.