Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en cultuur

Interne Overlegsessies bij het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur: Samenwerken aan Efficiëntie en Structuur

Op zaterdag 16 en 23 maart 2024 hebben de verschillende directoraten van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, samen met hun onderdirecteuren, belangrijke interne overlegsessies gehouden. De bijeenkomsten, die plaatsvonden met de directoraten van Algemeen Vormend Onderwijs, Beroepsonderwijs, Cultuur en Hoger Onderwijs, hadden tot doel om de aanpak en structuur van de departementen te bespreken en knelpunten binnen het beleid te identificeren en aan te pakken.

Tijdens deze overlegsessies werden presentaties gehouden over de verschillende departementen, waarbij speciale aandacht werd besteed aan de geplande aanpak en structuur voor de komende tijd. De directeuren en onderdirecteuren deelden hun visie en strategieën voor het bevorderen van de doelstellingen van hun respectievelijke afdelingen.

Naast het bespreken van plannen en strategieën, werden ook enkele knelpunten besproken die de departementen momenteel ondervinden. Deze knelpunten omvatten onder andere logistieke uitdagingen, budgettaire beperkingen en personeelstekorten. Door deze uitdagingen openlijk te bespreken, konden de deelnemers gezamenlijk oplossingen bedenken en de samenwerking tussen de verschillende afdelingen versterken.

Deze interne overlegsessies zijn ook georganiseerd met als doel de structuur en efficiëntie binnen het uit te voeren beleid van het ministerie te bevorderen. Door een beter begrip van elkaars werkwijzen en uitdagingen, streven de directoraten ernaar om effectiever samen te werken en de impact van het ministerie te vergroten.

Hoewel de discussies tijdens deze bijeenkomsten slechts een eerste stap zijn, is het de bedoeling dat alle betrokkenen nu actief aan de slag gaan met de besproken punten en knelpunten. In de toekomst zullen er meer van dergelijke sessies worden georganiseerd om de voortgang te monitoren en verdere verbeteringen door te voeren.

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur blijft zich inzetten voor een effectief en efficiënt beleid dat de ontwikkeling van onderwijs, wetenschap en cultuur in Suriname bevordert.