Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer

Granman Jimmy Lanceert ASL2 Project: Versterking van Inheemse Gemeenschappen in Zuid-Suriname

Op 4 maart 2024 bezocht het ASL2 Team Suriname Kwamalasemutu, de woonplaats van Granman Jimmy Toeroemang, het traditionele hoofd van het Coeroeni-Paroe landschap. Hun doel was om de gemeenschap te informeren over de activiteiten van het project en toestemming te verkrijgen om de activiteiten te hervatten, aangezien Granman Jimmy het leiderschap had overgenomen na de start van het project.

Aangezien Coeroeni-Paroe alleen per vliegtuig bereikbaar is, was zorgvuldige planning noodzakelijk om middelen en impact te optimaliseren. Tijdens een Krutu (traditionele gemeenschapsvergadering) werd het project gepresenteerd, wat leidde tot constructieve dialogen tussen Granman Jimmy en het team.

Na overleg werd toestemming verleend, wat de noodzaak benadrukte voor actieve gemeenschapsparticipatie om de initiatieven af te stemmen op hun unieke behoeften en voorkeuren. Dit bezoek markeert de start van het ASL2 Project in het Coeroeni-Paroe landschap, gericht op de versterking van de inheemse gemeenschappen van Zuid-Suriname, met een focus op samenwerking en wederzijds respect.

Over het ASL2 Project

Ondanks de uitgestrekte bosbedekking, staat Suriname voor milieu-uitdagingen zoals ontbossing en aantasting door mijnbouw, bosbouw, infrastructuur, stedelijke ontwikkeling en landbouw. Er is dringend behoefte aan geïntegreerde benaderingen om biodiversiteit, koolstofvoorraden en natuurlijke hulpbronnen te beheren. Het ASL2 Project, ontwikkeld door Suriname, richt zich op het bevorderen van duurzame bosbouwpraktijken, versterking van het beheer van beschermde gebieden, promotie van duurzame levensonderhoud zoals agroforestry en natuurtoerisme, en verbetering van landgebruikplanning en monitoring.

Het project heeft vier strategische componenten:
(1) Verbeterd beheer van beschermde landschappen
(2) Gender-inclusief, participatief beheer van productieve landschappen
(3) Beleid en stimulansen voor beschermde en productieve landschappen, en
(4) Kennisbeheer en monitoring.

Het wordt uitgevoerd in twee belangrijke landschappen: Saamaka-Matawai en Coeroeni-Paroe.