Fonds Studiefinanciering Suriname

“Studeren is investeren in jezelf”

 

HOE WERKT FSS?
Voor het indienen van een aanvraag voor studiefinanciering dient de student aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit. Opmerking: Studenten die niet in het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit, maar wel in Suriname zijn geboren, alsook ingezetene zijn en voor wie reeds de Surinaamse nationaliteit is aangevraagd, kunnen ook in aanmerking komen voor een studielening
  • Ingeschreven zijn op een opleiding van het universitair of het hoger beroepsonderwijs in Suriname.

Lees meer>

HOE VRAAG IK AAN
Als u voldoet aan de voorwaarden, is het aanvragen van een studielening eenvoudig te doorlopen met de volgende stappen:
 
  • Vul een aanvraagformulier in en dien deze samen met de nodige bijlagen in bij de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB);
  • Uw borg (persoon) of de medeschuldenaar zal een werkgeversverklaring en een loonslip moeten aanbieden;
  • Draag zorg voor de nodige handtekeningen op het aanvraagformulier; bij aanvragers onder de 21 jaar zal de wettelijke vertegenwoordiger moeten mede ondertekenen;
  • Uw aanvraag zal worden beoordeeld door de Selectie Commissie en ter goedkeuring naar het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur worden gestuurd.
  • De beslissingstijd kan twee (2) maanden duren.
 
OVER FSS
Het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) is in 2009 ingesteld om aan Surinaamse studenten die een universitaire en hoger beroepsonderwijs opleiding willen volgen, leningen te verstrekken ter dekking van de studiekosten…….Lees meer over FSS>
 
NOB
De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB) is al 60 jaar de enige ontwikkelingsbank in Suriname. De Staat is de enige aandeelhouder en het Ministerie van Financiën en Planning treedt op als gemachtigde van de Staat en wordt vertegenwoordigd door een Raad van Commissarissen (RvC)….lees meer over NOB>

CONTACT INFORMATIE

KANTOORUREN

Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. 

Fonds Studiefinanciering Suriname

Mr. Jaggernath Lachmonstraat 160-162
Paramaribo – Suriname

Telefoon : (+597)465000 | (+597)465061 | (+597)465081

Maandag-Vrijdag: 7:30u -15:00u
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten