Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Eerste Overleg Ministerie van ROM en Energiesector Markant Begin voor Nationaal Klimaat Akkoord SurinameOp woensdag 17 januari 2024 vond een bijeenkomst plaats tussen het Ministerie van ROM en diverse stakeholders uit de energiesector in Suriname. De ontmoeting, waarbij vertegenwoordigers van EBS, Staatsolie, de Energie Autoriteit Suriname en andere ministeries aanwezig waren, was gericht op het opstellen van een ambitieus Nationaal Klimaat Akkoord (NCA) voor het land.

Het doel van deze eerste vergadering was om de huidige stand van zaken in kaart te brengen, mogelijke richtingen te bespreken om emissies te verminderen, en de basis te leggen voor een document dat als leidraad zal dienen voor verdere stappen richting het NCA. De betrokken partijen, waaronder de heer Viren Ajodhia als consultant voor het project, waren tevreden over de respons en expertise die tijdens de bijeenkomst naar voren kwam.

De focus lag op het uitwerken van een pilot voor de energiesector binnen het NCA, waarbij gekeken werd naar de groei van elektriciteit in Suriname, de stroomvoorziening voor de plant, en de verschillende technologieën, zoals dieselgeneratoren en hydro-energie. Een kader werd geschetst op basis van deze informatie, dat nu stapsgewijs zal worden uitgewerkt om het uiteindelijke Nationaal Klimaat Akkoord te vormen.

Viren Ajodhia benadrukte het belang van concrete doelstellingen, strategieën en maatregelen om de emissies beheersbaar te maken en te zorgen voor een effectief milieubeleid. Het uiteindelijke doel van het NCA is om Suriname in staat te stellen een significante bijdrage te leveren aan internationale inspanningen om klimaatverandering te beheersen.

Dit proces is niet alleen gericht op experts en mensen die direct betrokken zijn bij de energiesector, maar ook op bewustwording binnen de gehele bevolking. Het Nationaal Klimaat Akkoord zal fungeren als een leidraad om op een duurzame manier de groei van emissies te beheren en zo een positieve impact te hebben op het wereldwijde klimaat. De verwachting is dat dit proces ongeveer twee jaar in beslag zal nemen, met de volgende stap in de richting van het daadwerkelijk implementeren van het Nationaal Klimaat Akkoord.-.