Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Districtscommissaris Wanica Z-O houdt regeringsdelegatie uitdagingen en groeipotenties voor

Suriname zit weliswaar vanwege COVID-19 en de financiële crisis in een dal, maar in het district Wanica hebben diverse sectoren groeipotentie. Daarnaast zijn er ook uitdagingen die overwonnen moeten worden. Districtscommissaris Suraksha Sital-Hirasing heeft op vrijdag 16 oktober 2020 deze potenties en uitdagingen voorgehouden aan president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. Het presidentiële tandem staat aan het hoofd van een regeringsdelegatie die een bezoek heeft afgelegd aan het zuidelijk gelegen district.

“We zitten in een diep dal, maar de potentie in het district moet tot ontwikkeling gebracht worden”, aldus de dc. Zij noemde onder meer de agrarische sector. Deze is de belangrijkste verdienpoot in Wanica, waarbij groente en fruit voor zowel de lokale als exportmarkt een voorname rol speelt. In samenwerking met de ressorten zullen de agrariërs in Wanica de nodige stimulans krijgen om optimaal gebruik te maken van exportmogelijkheden via het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). In het district wordt thans ook aan kruidenteelt gedaan, waarbij oregano en basilicum worden verbouwd. Daarnaast is Wanica een van de belangrijkste leveranciers van rauwe melk. Met haar jonge bevolking, die met 30.000 ongeveer 25% van de totale populatie van ruim 120.000 in Wanica uitmaakt, acht de burgermoeder het belangrijk om deze groep via onderwijs en een bewustwordingscampagne te interesseren en stimuleren voor de vele kansen die landbouw en veeteelt met zich meebrengen. Zij memoreerde hierbij het schooltuinprojecten waarmee kinderen op jonge leeftijd kennismaakten met landbouw.

Een ander potentieel gebied is toerisme. Dc Sital: “In Wanica zijn er reeds mooie initiatieven die zeker bijdragen aan de toestroom van bezoekers aan het district.” Zij noemt de Vlindertuin, de warungs op Lelydorp en Koewarasan en de Waterkant van Domburg, waar de watersport op gang komt. Op het gebied van handel en industrie heeft het district zich in versneld tempo ontwikkeld tot een handelscentrum, dit gelet op aangeboden diensten door commerciële zaken, handelsbanken en nutsbedrijven. Deze bedrijven voorzien in een belangrijk deel in werkgelegenheid. De dc zegt dat er ordening komt in en stimulering van ondernemerschap. Met diverse actoren zal gewerkt worden en aan het herinrichten en verfraaien van bermen zodat er voldoende parkeerruimte en looppaden zijn zodat stremming van verkeer noch gevaar voor weggebruikers ontstaat. Zij noemt hierbij de Magentakanaalweg en de Highway.

De sociale sector is ook een belangrijke schakel in het geheel. Volgens de districtscommissaris behoeven de uitdagingen en kansen in het district een integrale aanpak, waarbij de jongeren een belangrijke stakeholder zijn. Zij somde ook de grondproblematiek in Wanica op. Om ordening en snelheid te brengen, zijn personen reeds in de gelegenheid gesteld hun zaken alsnog in orde te maken. In het district worden diverse sporten beoefend, maar er zijn onvoldoende geschikte sport- en recreatiefaciliteiten. Vanwege de beperkingen die de COVID-pandemie met zich meebrengt, worden alternatieve sport- en recreatiemogelijkheden bekeken voor de lokale samenleving.

Een van de sociaal maatschappelijke uitdagingen in Wanica is het suïcidevraagstuk, vooral onder jongeren. Om de drempel naar hulp te overbruggen is in het district alvast gedacht aan een pilotproject met de voorlopige naam “Preventieve Sociaal Maatschappelijke Zorg Wanica”. De bedoeling is om uit het ambtenarenkorps mensen te trainen tot maatschappelijke werkers en die inzetten op alle scholen in het district.

Een sterk punt in de decentralisatie van Wanica is, aldus de dc, dat er een goed overleg is in de districts- en ressortraden. Het districtsbestuur, als de brug naar de centrale overheid, functioneert echter nog niet optimaal. Het streven is om weer invulling hieraan te geven en daarmee is er al een stap gemaakt.

Meer nieuws