Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Defensie streeft naar balans in begroting

Het ministerie van Defensie streeft ernaar toe weer balans te brengen te brengen in haar begroting. Minister Krishna Mathoera, die de leiding heeft over dit departement, gaf op dinsdag 17 november 2020 tijdens de begrotingsbehandeling te kennen dat de balans op de begroting totaal verstoord is. De totale begroting van Defensie gaat over het waarborgen van de veiligheid. De bijkans SRD. 468 miljoen is bedoeld om de grondwettelijke taken uit te voeren, beschermen van het grondgebied en ondersteuning te bieden, waar noodzakelijk.

“Helaas blijkt dat de balans op de begroting totaal verstoord is. 94% van de begroting is personeelskosten en maar 6%, oftewel ongeveer 25 miljoen SRD voor het onderhouden, investeren, en uitvoeren van operaties, etc. Dit is absoluut niet voldoende.”Minister Mathoera beseft dat Defensie, die nu meer geld krijgt dan Volksgezondheid (zeker in deze coronatijd) niet meer kan vragen. Ze zegt dat het ministerie weer evenwicht gaat moeten brengen op de begroting en de personeelskosten drastisch gaat moeten verminderen, dit zodat er meer ruimte ontstaat voor het operationele. Inmiddels is het ministerie begonnen met bezuinigen; ongeveer 10 miljoen op jaarbasis op de begroting.

Minister Mathoera noemde als volgt: Stopzetten een nieuwe lichting militairen (ong. 100 man); 40 dispensaties stopgezet (bespaard 4 miljoen); 11 overeenkomsten “Enkele diensten” bespaard (1.2 miljoen); Extra voorzieningen voor ex-bevelhebber die in de overgangsfase waren goedgekeurd, ingetrokken (bespaard 1.9 miljoen); Telefoon- en adsl-lijnen stopgezet van personen die daarop geen aanspraak maken (besparing van SRD 122.000) en aantal medewerkers die zich niet hielden aan wettelijke regels zijn ontslagen (besparing SRD 720.000).

Ten aanzien van de discussie over de openbaarmaking van strategische en confidentiële informatie, zegt de bewindsvrouw dat er een classificatie voorschrift is binnen het NL over welke informatie op welke wijze gedeeld moet worden. De informatie over de sterkte van het leger valt daar niet onder. Het wordt daarom dan ook al jaren opgenomen op de begroting, welke verheven wordt tot Wet en is dan ook toegankelijk voor het publiek.

Over de aankoop van munitie informeerde minister Mathoera het parlement dat hiervoor geen dossier van voorbereiding en aanbesteding bleek te zijn voorbereid. Bij haar aantreden wilde zij een goede inventarisatie hebben alvorens een aanbesteding te houden. Bovendien zou de procedure in deze 3 maanden niet gehaald worden waardoor deze post is teruggebracht, en op nul is begroot.

Meer nieuws